16.07.2020

Презентация „Пич-дек“/ Pitch Deck

Презентация „Пич-дек“/ Pitch Deck – Дума на деня - EVS Translations
Презентация „Пич-дек“/ Pitch Deck – Дума на деня – EVS Translations

Подобно на всяка друга област, маркетингът има собствен език и терминология, а днешният термин е отличен пример за това. Той още не е навлязъл в българския език, но мощното му присъствие в международната бизнес среда подсказва, че вероятно не е далеч денят, в който ще се появи и у нас. Дори и сред англоговорящите, възприемането на този термин в буквален смисъл може да бъде доста объркващо – при положение, че думата pitching (пичинг) е известна в спортове като бейзбола и крикета като хвърляне на нещо, а думата deck има няколко значения и е свързана или с игра на карти (тесте), с кораб (палуба), или с външно разширение на сграда (тераса). От друга страна, в сферата на бизнеса (особено в областта на маркетинга), pitch deck е основен термин, който може да свързва хора с еднаква нагласа, да осигури жизненоважно финансиране и да даде път на страхотни идеи.

На най-базисно ниво, pitch deck е жаргонен израз и означава кратка презентация на бизнес план, обикновено създадена с помощта на PowerPoint, Prezi или Keynote, за да бъдат привлечени потенциални инвеститори. И макар че е много по-модерно да се каже „пич-дек презентация“ вместо „презентиране на слайдове на инвеститорите“, много е трудно да се открие произходът на израза. И все пак, като се има предвид, че PowerPoint започва да навлиза успешно в света на бизнеса в края на 90-те години на 20 век, началото на употребата му може да бъде проследено приблизително до това време.

Ако разчленим термина на съставните му части, ще установим, че буквалните значения на този сложен израз могат да се напасват, за да отговорят на определени нужни. Думата pitch произхожда от староанглийската piccean и първоначално е означавала „хвърлям или мятам“. Първата й поява е около 1380 г. в разказа за сарацинския рицар сър Ферумбрас: „Сърцето му се изпълни с гняв, който го изхвърли (извади) от равновесие.“ Съвременното разбиране на „подхвърляне“ на идеи, убеждаване и приемане (с цел да се продаде нещо) се появява за пръв път във вестник Saturday Evening Post на 25 септември 1943 г.: „Луи предлага кухненски уреди.“ Deck в смисъл на палуба или дек (хоризонтална платформа, която обхваща цялата дължина и ширина на плавателния съд), произлиза от употребата в морската терминология на среднонидерландската дума decke (в смисъл на покрив или покритие) и е спомената за пръв път в писмо от сър Едуард Ечингам до кардинал Томас Уолси през 1513 г. (което може да се открие в „Писма и документи, свързани с войната с Франция“ от 1897 г. от Алфред Спонт, където той описва в детайли действията си: „И понеже на палубата нямаше парапет, навих кабел по дължината му с височината на гърдите.“) Така представата за палуби на кораб, наредени една върху друга, започва да се отнася за всички неща, наслагвани едно върху друго, както можем да се убедим от труда на Франсис Маркъм от 1625 г. The Book of Honour (Книга на честта): „Всеки, чието родословно дърво е заровено толкова дълбоко, че малцина биха си направили труда да го открият“.

Като сумираме всичко това, ще получим презентация на малък брой „подредени“ слайдове (първоначално физически, а сега дигитални), с която възнамеряваме да продадем бизнес концепция на потенциални инвеститори; но това просто обяснение съдържа някои сложни елементи. По време на презентация, съставена от около 12 слайда, се представя цялостен (макар и опростен) бизнес план, включващ визия, разсъждения, финансиране, пазар и конкуренция, бизнес модел и бюджетиране и т.н., като целта е да се привлече достатъчно интерес, за да се стигне до втора среща. Ключът е в намирането на баланс: многото информация или пренасищането с конкретни данни могат да отблъснат инвеститорите, а твърде малкото информация или липсата на конкретни данни повдигат твърде много въпроси (което също може да разколебае инвеститорите).

В много отношения, също като самия термин, балансираните предложения се оформят по такъв начин, че съдържанието им да стане ясно, като същевременно са достатъчно сдържани, за да събудят интерес.