19.12.2017

Платформа за управление на преводите – наистина е толкова лесно!

Платформи за управление на преводите – наистина е толкова лесно!
Платформи за управление на преводите – наистина е толкова лесно! – EVS Translations

Всяка компания, която работи на един или повече международни пазари се сблъсква с проблема за ефективното управление на преводите – дали да наеме вътрешни екипи или да се довери на външен доставчик? Как да спести време, човешки и материални ресурси, как да гарантира сигурността на данните си?

И днес много от големите компании намират повече или по-малко ефективни решения на тези проблеми, които като правило са свързани с много усилия и нерви. Но с навлизането в ерата на Индустрия 4.0 все по-голяма популярност набират така наречените платформи за управление на преводите и на връзката с клиентите.

Какво представляват платформите?

Най-общо терминът платформа обхваща широк кръг от различни технологични решения, създадени, за да опростят процеса на превод, да повишат сигурността на данните и да увеличат продуктивността или – по-големи обеми с по-малко усилие от страна на клиента и с гарантирана защита на чувстителните данни.

Представете си, че всеки превод на всеки отдел, който трябва да бъде подготвен може да бъде прикачен от служителя, на когото е необходим в персонализирана според нуждите на компанията, защитена среда. И след това – да бъде изтеглен когато е готов. Да – това е всичко!

И още:

  • Добавяте инструкциите, референтните материали, стилови наръчници
  • Проследявате на какъв етап е поръчката – превод, редакция, форматиране? – без необходимост вие или вас служител да следи изпълнителите.
  • Получавате готов за употреба файл, както и готова електронна фактура и следите за разходите си
  • Всички чувствителни данни са в защитена среда, в която процесите могат да бъдат проследени

Независимо дали ще решите да използвате тази услуга сега или на по-късен етап, бъдете сигурни че EVS Translations е насреща, за да подкрепи вашите планове в международен аспект. А дотогава очакваме вашите предизвикателства за превод на познатите координати на имейл salesbg@evs-translations.com и на телефон 02 980 56 68 или чрез онлайн формата за изпращане на запитвания на нашия сайт.