05.04.2012

Plunet: автоматизирано управление на преводаческите процеси

Тъй като EVS Translations извършва дейността си на международния корпоративен пазар, клиентите ни имат нужда от решение за глобално управление на преводите, което може да обедини процесите при управлението на оферти и поръчки, фактурирането и подробните отчети в една-единствена базирана в уеб платформа. Способността ни да предоставяме на клиентите си функции за подробни отчети ни позволява да оптимизираме процесите си, което води до подобрения на качеството и ефективността.

Plunet BusinessManager представлява софтуер за бизнес мениджмънт, който поддържа пълната гама организационни структури и бизнес процеси в рамките на една фирма.

Този софтуер осигурява висока степен на автоматизация и гъвкавост при работата с езици и документация. Особено подходящ е за оптимизиране на всички процеси, свързани с управлението и начина на работа на доставчиците на преводачески услуги.

Plunet BusinessManager използва една обща базирана в уеб платформа за автоматизиране на обработката и управлението на всички дейности и процеси, свързани с проекта за превод.

Системата включва бизнес управление, както и управление на процесите и документацията, и интегрира преводачески софтуер, счетоводство и системи за управление на съдържанието и качеството.

С други думи Plunet автоматизира преводаческия процес, като се започне от подаването на офертата, поръчката, управлението на задачата и работния процес и се стигне до фактурирането, пълната счетоводна отчетност и управлението на преводаческите екипи, речници, документи, както и отношенията с партньорите и клиентите.

Сътрудничеството между Plunet и международния лидер на пазара за софтуер за автоматизиран компютърен превод, Trados, доведе до пълната интеграция на функциите на Trados.

Свързването на двете системи, по-конкретно на функциите за управление на информацията на SDL и за управление на бизнес процесите на Plunet, допълнително позволява на доставчиците на преводачески услуги да установят интегрирани процеси за управление на преводите.

В EVS Translations използваме Plunet BusinessManager като централизирана система за автоматизирано управление на преводаческите процеси. Въвеждането на софтуера увеличава продуктивността и качеството, рентабилността, спазването на сроковете и цялостната удовлетвореност на клиента.

Ако имате нужда от IT, web и софтуерни преводи, или необходимост от преводи на сайтове, всякаква техническа документация, спецификации, SEO оптимизация, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в IT секторa, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.