17.10.2018

Плуване / Swimming

Плуване / Swimming – Дума на деня – EVS Translations
Плуване / Swimming – Дума на деня – EVS Translations

Времето вече се застудява и ние, които живеем в Северното полукълбо и очакваме падането на първите слани, започваме с носталгия да си спомняме за всички онези вълнуващи летни преживявания, които оставихме зад гърба си. Едно от основните неща, които вече започват да ни липсват – освен ако нямаме достъп до затоплен басейн или живеем при по-топъл климат – е плуването. И все пак, без значение дали се занимаваме с плуване като спортна дисциплина или за разтоварване и независимо от плувния ни стил, плуването е едно от най-популярните развлечения, а в някои страни дори е част от образователната програма.

В английския език думата swimming е използвана за пръв път в алегоричната поема Piers Plowman на Уилям Лангланд през 1377 г., където той пише: „Този, който никога не се e гмуркал и не може да плува (swim)“ и първоначално е била дефинирана като „постепенно придвижване във водата с естествени средства“. Тя произлиза от староанглийската swimman, със значение „движение във или по вода“, а корените на нашия термин са в протогерманската дума swimjan. Като оставим настрана самата дума, действието плуване е далеч по-старо, като за него се споменава в Библията, в Епоса за Гилгамеш, Илиадата и дори в рисунките от каменната ера, които са на 7000 години.

Подобно на много думи в английския език, плуването е запазило първоначалното си значение, но е добавило и други. През 1530 г. Джон Палсгрейв в своя подробен труд L’éclaircissement de la langue française, посветен на френската граматика, споменава идеята „Плуване на съзнанието, bestournement.“, което означава състояние на замайване или виене на свят. За разлика от модерния английски израз, според който в главата на някого плуват идеи, това определение трябва да се разбира по-скоро като световъртеж или виене на свят след сътресение на мозъка.

Отразявайки идеята за нещо, което „плува на повърхността“, терминът се е отнасял за движението на корабите в творбата на Даниел Дефо от 1719 г. The Farther Adventures of Robinson Crusoe (По-нататъшните приключение на Робинзон Крузо), където се споменава следното: „Огънят така ги обгори в горната им част, че много скоро те станаха негодни да плуват в морето като плавателни съдове.“ Около век по-късно в архитектурна енциклопедия Encyclopedia of Cottage, Farm, and Villa Architecture (1833 г.), Джон Луден описва зърно, което плува във водата: „Лекото зърно, плуващо на повърхността на резервоара.“

И накрая, като се има предвид плавността на движението при плуване, думата започва да означава появата на нещо, което се мержелее, трепти пред погледа. Може би най-интересната употреба на думата в този смисъл може да бъде открита в приключенския роман на шотландския поет (и сатирик) Тобаяс Смолет The Expedition of Humphry Clinker (Пътешествието на Хъмфри Клинкър) (1771), където, като използва това ново определение заедно с предишното, свързано с виене на свят, Смолет пише: „Непрекъснатото мержелеене (swimming) на тези привидения пред очите ми ми причини световъртеж.“

След като научихме за тези определения и начин на употреба на думата, да се надяваме, че ще продължим да асоциираме плуването с радостта, удоволствието от съприкосновението със слънцето и водата и вълнуващите преживявания на морския бряг, вместо с призраци и световъртеж.