22.06.2015

Портманто / Portmanteau – Дума на деня

Думата портманто (portmanteau) в българския език означава закачалка за горни дрехи и обувки. В английския език обаче тя има и друго значение – означава дума, която е съставена при комбинирането на два или повече елемента от други думи в обща производна, която запазва значението и на двете. В българския език не използваме този термин, затова ще си позволим да назовем явлението езиково портманто.

Изразът fortnight (период от две седмици) е пример за езиково портманто в английския език. Произхожда от староанглийската дума féowertýne niht, и означава четиринадесет нощи. Изразът féowertýne niht се появява в писмена форма в английския език в началото на 11 век, но едва в началото на 18 век езиковото портманто fortnight се утвърждава, като изписването на думата варира и до ден днешен.

Но нека да се върнем малко по-назад във времето и да се запитаме защо англичаните използват френската дума portmanteau? Кой е започнал да добавя френски думи към английския речник? Всъщност „виновник“ за въвеждането на думата е Луис Карол. Той изковава думата portmanteau, когато въвежда нови думи в английския език чрез литературните си творби, включително portmanteau и глагола chortle (кискам се), образуван от сливането на звуци от глаголите chuckle (хихикам) и snort (сумтя). В класическата история на Карол „Алиса в огледалния свят“(Through the looking glass, and what Alice Found there) (1871), Алиса моли Хъмпти-Дъмпти да й обясни смисъла на стихотворението „Джабарок“ и той казва:

Сгладне“ означава „по пладне, когато хората огладняват“ – някъде към един-два часа.

– Става – каза Алиса. – Ами „щльоргави“?

– „Щльоргави“ означава „щръкляви и пъргави“. А пък „щръкляв“ е същото като „кльощав“. Също като портманто, нали разбираш – с две прегради вътре. Та и тук е така – имаш една дума с две значения вътре.

– Разбрах – замислено забеляза Алиса. – Ами „трущи“?

– Ами „трущ“ е кръстоска между бурсук… и гущер… и тирбушон!“

През 16 век портмантото е представлявало куфар или чанта с две прегради. Думата portmanteau произлиза от френските думи porter (нося) и manteau (палто). Хъмпти-Дъмпти използва думата портманто, за да помогне на Алиса да си представи „опаковането“ на различни езикови елементи, които образуват една дума, „носеща“ всички тези елементи.

Ето и други примери за езиково портманто – мотел (motor (мотор) + hotel (хотел)) и смог (smokey (задимен) + fog (мъгла)). Модерните примери включват думи като блог (web (мрежа) + log (влизам)), интерком (internal (вътрешен) + communication (комуникация)) и пиксел (pictures (снимки) + element (елемент)).