09.03.2015

Потребител / Consumer – Дума на деня

Днешната дума е уникална с това, че независимо от социално-икономическите фактори, професия или степен на разбиране на английския език, които ни отличават, тази дума описва всички нас.

Думата, която описва всички ни, е потребител (consumer), защото независимо от индивидуалностите ни, ние всички потребяваме разни неща – като се почне с наемите и различни полезни вещи и се стигне до храна и питиета, развлечения и електроника.

Използвана за пръв път през 15-ти век, думата consumer съвсем логично е дефинирана като „някой, който консумира“ – нещо, което по онова време е било смятано за негативна черта. С времето и с еволюцията на икономическата мисъл дефиницията в края на 17-ти век е променена и вече означава „човек, който купува и/или употребява блага или стоки“ и няма негативен смисъл.

А британците наистина консумират, не се шегуват: частният сектор в Обединеното кралство е почти 1 трилион британски лири при икономика с БВП от 1,59 трилиона, така че потребителите всъщност създават около 60% от цялата икономическа активност. Това не само показва, че те имат лъвския пай в определянето на това кое движи икономиката, а и при многото възможности за избор, пред които са изправени потребителите, това показва, че за да останат жизнеспособни, компаниите трябва да се състезават за вниманието им, като предлагат по-добри услуги и продукти на по-добра цена. Едно изследване, направено наскоро сред 2500 възрастни британци, показва как компании като M&S, Cadbury и Heinz са имали проблеми при създаването на положително отношение у потребителите, докато компании като Apple, John Lewis и British Airways са харчили щедро, за да се саморекламират и са предприемали стъпки, за да увеличат удовлетвореността от техните марки.

Като дума, която е навлязла в икономическата сфера, думата consumer е имала благотворен ефект, като е била използвана от философи и есеисти, преди да стане популярна и широкоразпространена през 20 век. Първата употреба на думата consumer е през 1691 г. от титана на философската мисъл Джон Лок (той въвежда и думата currency (валута) в смисъл на средство за размяна), който пише, че: „Парите могат да бъдат смятани за пари в ръцете на потребителя, като под това разбирам търговеца, който купува произведената стока, за да я изнася.“ Половин век по-късно есеистът Джоузеф Харис в An Essay Upon Money and Coins (Eсе за парите и монетите), твърди, че „Всички хора са в някаква степен потребители на чуждестранни стоки.“ И накрая, след още един век – през 1897 г., думата „consumer“ достига до света на обикновения човек чрез каталога Roebuck на търговската верига Sears, в който за пръв път е използвано заглавието „Consumers guide“ (Ръководство за потребители).