17.06.2009

Финансова документация: EVS разполага с една от най-големите терминологични бази данни за МСФО/МСС/Търговски закони

EVS Translations притежава една от най-големите терминологични бази данни за МСФО/МСС/Търговски закони за целите на превода на финансови документи
EVS Translations притежава една от най-големите терминологични бази данни за МСФО/МСС

EVS Translations притежава една от най-големите терминологични бази данни за МСФО/МСС/Търговски закони за целите на превода на финансови документи.

Използването на индивидуални бази данни за всеки отделен клиент осигурява точност, яснота и последователност на терминологията.

Най-висока надеждност, дори и при преводи на сложни технически текстове, с използването на създадени конкретно за всяко дружество терминологични бази данни, както и многоезични специализирани речници (като например речник по застраховане с над 15 000 записа).