11.11.2011

Планиране на годишните финансови отчети

Към момента онези от нашите клиенти, които участват на борсата, създават своите Корпоративни счетоводни насоки (Corporate Accounting Guidelines), в които са определени насоките за отчитане и фактуриране за фискалната година и са включени най-новите регулаторни изисквания за МСФО. EVS Translations превежда тези документи и ги използва като терминологична основа за превод на съответния годишен отчет.

В EVS Translations протича също и активна подготовка за бързото обслужване на нашите клиенти, участващи на борсата, които предстои да ни възложат своите отчети за изминалата година. EVS Translations обработва терминологичните бази данни на близо 75 такива свои клиенти.

Добрата предварителна подготовка гарантира съгласуваността на терминологията според изискванията на всеки отделен клиент и така се постига едновременно бързина и точност по време на изпълнението на самата поръчка. А това важи с пълна сила за тези наши клиенти, които са се доверили на екипа ни от специализирани в областта на счетоводството и финансите преводачи на EVS Translations и през предходната  фискална година.

И тъй като умеем интелигентно да разпределяме капацитетите, с които разполагаме, ще преведем и Вашите финансови документи също толкова бързо и добре.