31.05.2012

Преводи от китайски език: предизвикателства и специфики

превод китайскиОткакто Китай отвори вратите си за международния бизнес, като отново стана пълноправен член на Световната търговска организация през 2001 г., страната се приема за един от най-големите световни пазари. Това води до огромен икономически и културен обмен, изискващ ясна комуникация.

Китай притежава една от най-големите промишлени бази в света, като също така е най-бързо разрастващият се потребителски пазар. Въпреки това, за разлика от останалите нации с глобални пазари, където се употребява предимно английски език, в Китай основният език на бизнеса все още е китайският. Това създава пречки пред фирмите, които имат желание да развиват бизнес отношения с китайски дружества.

Това положение в необятната народна република породи нуждата от професионални езикови услуги с китайски. Не е чудно, че сред всички изисквания относно преводите в света на бизнеса, услугите по превод от/на китайски език са нараснали в геометрична прогресия.

С хилядите си различни знаци, наречени идеограми или пиктограми, със сложната си азбучна система, езикови модели и диалекти, китайският е смятан за един от най-трудните езици за превод.

Употреба на знаци вместо латински букви

Китайската писмена система е една от най-старите по рода си. Тя използва китайски символи, познати като идеографско писмо. Днес китайският е единственият съвременен език, който се основава изцяло на символи.

Всеки йероглиф представлява дума или, често, понятие, като в много от случаите служи за различни цели; всеки китайски символ има едно или повече отделни значения.

Преводачът се изправя пред това езиково предизвикателство. Точността на преводите от китайски зависи както от буквалното значение на всеки писмен знак, така и от контекста.

Професионалният преводач с китайски трябва да знае броя срички на всяка една дума и съответния писмен знак, който има всяка сричка. Той трябва също така да знае кой знак може да бъде употребен самостоятелно, и кой – единствено в комбинация с други знаци.

Освен това преводачът трябва отлично да борави с всичките 3 000 най-употребяеми йероглифа и добре да познава близо 6 000 йероглифа, които най-често се срещат в литературата и техническите текстове.

Две йероглифни системи: традиционен и опростен китайски

Китайският език е сложен за превод, тъй като носителите му използват различни системи за изписване на знаците. Континентален Китай, Малайзия и Сингапур използват опростен китайски, докато Хонконг, Макао и Тайланд предпочитат традиционните йероглифи.

При извършването на преводи от/на китайски език доставчиците на преводачески услуги трябва да имат предвид целевата аудитория и да определят точно коя от версиите трябва да бъде използвана.

Множество диалекти

Китайският е сложен и разнообразен език, обхващащ седем основни и още много признати диалекти.

Различните диалекти притежават уникален речников запас и в повечето случаи съществено се различават един от друг.

Само малък брой преводачи с китайски са способни да превеждат всички диалекти; на практика повечето от тях се съсредоточават върху един, два или в най-добрия случай три диалекта.

Дори когато един преводач има познания по всички китайски диалекти, съществуват редица важни граматически особености, които трябва да се имат предвид при превод от/на китайски език.

В китайския език, например, липсват тонални интонации и не се слага ударение на различни срички от всяка дума. Времената се обозначават с наречия и посредством контекста, а не чрез глаголи.