30.03.2021

Пример от практиката: превод на клинични изпитвания и защита на данните

Пример от практиката: превод на клинични изпитвания и защита на данните
Пример от практиката: превод на клинични изпитвания и защита на данните – EVS Translations

Миналата година фармацевтичен клиент на EVS Translations проведе две клинични изпитвания, за да тества и разработи нови продукти за пациенти, страдащи от тежко неврологично заболяване. Документацията включваше набор от данни от лабораторни тестове и други клинични условия, както и въпросници за пациенти и резюмета от полеви тестове.

Обхват на проекта:

Клиничните изпитвания са здраво преплетени със спазването на нормативните изисквания. Преводаческата работа може да бъде комбинация от текстове, базирани на данни, сложен лабораторен жаргон или документация за съответствие, свързана с регистрацията на лекарства. Работните процеси често включват пазарни анализатори и трябва да отчитат различни специфични за пазара изисквания, свързани с етикетирането (включително медицинските кодове, които са показани на опаковките).

Работата по превода и локализацията подпомага процеса на пускане на тези нови продукти на пазара, което позволява на пациентите от цял свят да получат достъп до по-добро лечение.

Общ брой думи:

500 000+ (проект в процес) от английски на повечето езици на ЕС, включително немски, италиански, испански и френски.

Защита на данните и преводи на клинични изпитвания

„През цялото времетраене на този проект екипът на EVS Translations имаше достъп до информация и данни с високо ниво на поверителност. В резултат на това всички мерки и инфраструктура, свързани със защитата на данните, бяха проучени от екипа за управление на поръчките по време на процеса на избор на доставчик. Преводаческите компании трябва да предоставят доказателства за стабилна инфраструктура (включително специализирани преводачи), като същевременно предоставят значителни подробности за всички отделни мерки на всеки етап:

– Комуникационни умения

– Трансфер на данни

– Съхранение на данни

– Контролиран достъп

Това не се постига лесно и защитата на данните може да се превърне в основен препъникамък за по-малките доставчици. След като документите бъдат изпратени, може да се окаже невероятно трудно да се управлява потокът от информация и да се гарантира, че всички страни от веригата от процеси се справят с него по сигурен начин.

Управление на информационната сигурност в преводаческите услуги

ИТ екипът на EVS Translation работи в съответствие с настоящите индустриални стандарти за управление на информационната сигурност. Нещо повече, за всеки отделен проект ние можем да помогнем на клиентите да добавят допълнителни „слоеве“ към протоколите за сигурност, в зависимост от конкретните предпочитания на клиента. Например:

– VPN (виртуална частна мрежа) връзка към мрежата на вашата фирма е възможна, така че документите никога да не влизат в мрежата на доставчика.

– В допълнение към криптографията при пренасянето на данни, съществува възможност и за криптираното им съхранение.

– Ограниченията на достъпа могат да бъдат ясно дефинирани и трябва да следват принципа „необходимост да се знае“.

– Личните данни могат също да бъдат анонимизирани/ псевдонимизирани в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Заслужава си това да се има предвид, тъй като не всички проекти за превод на фармацевтични компании изискват нивата на сигурност, необходими при превода на клинични изпитвания.

Беше привилегия EVS Translations да бъде избрана от екипа за клинични изпитвания, изследвания и развитие на тази голяма фармацевтична компания да управлява процеса на превод и локализация за двете клинични изпитвания.

Ако вашата компания се нуждае от подкрепа при превод и локализация за клинични изпитвания, свържете се с нашия екип днес. Той може да обсъди целите с вашия екип за разработване на работни процеси, които отговарят на специфичните нужди на вашия проект, включително нуждите, свързани със защитата на данните.

Защо не прочетете за другия ни пример от практиката, който разглежда управлението на качеството на фармацевтичните преводи?

Последвайте ни в LinkedIn за да научите повече за локализацията на видео съдържание и общи съвети по теми, свързани с превода!