22.05.2012

Превод и локализация на флаш игри

Превод и локализация на флаш игри
Превод и локализация на флаш игри

Процесът на локализация на флаш игри е сравнително нов. Налични са малко на брой ресурси за улеснение на този вид локализация. Също така се налага проектите за локализация на флаш игри да бъдат изпълнявани ръчно. Повечето налични инструменти за локализация спомагат за автоматизиране и ускоряване на преводния процес на документи и софтуерни приложения (напр. Trados и други CAT инструменти) и не могат да бъдат използвани за проекти, свързани с флаш игри. Въпреки това, с правилно и далновидно планиране и методология, проектите за локализация на флаш игри могат да бъдат изпълнени ефективно.

Прочетете нашата селекция от практически съвети за изграждане на ефективна методология за управление на вашия процес по локализация на флаш игри:

 • Определяйте предварително целевия език или езици

При самото започване на проекта определете към кои региони/страни и езици ще бъде насочен.

 • Използвайте стандартна система за запазване на изходния код на играта

Съществуват много разработчици, създаващи собствени системи, поради което е трудно да се избере система, съобразена с първичния код на флаш играта. Насърчаваме разработчиците да използват стандартни системи, като например Adobe Flash, FlashDeveloper, Flex 3 и други подобни.

 • Изграждайте подходяща файлова структура

При разработването на флаш игри е препоръчително използването на логическа файлова структура, която да помогне на подизпълнителите, осъществяващи локализацията, лесно да открият и групират заедно всички ресурси, които изискват локализация, и да отделят различните езикови версии. Управлявайте всички локализируеми елементи в библиотеката (Library). Библиотеката трябва да бъде създадена по начин, по който ясно се групират и идентифицират различните елементи, които трябва да бъдат локализирани.

 • Използвайте само един основен файл Shockwave Flash (SWF) за флаш играта

Трябва да използвате само един основен SWF файл за играта, който не трябва да съдържа текст, изображения или други атрибути за превод.

 • Използвайте SWF файлове с предварително зареждащи се ресурси

Всички ресурсни SWF файлове трябва да се зареждат предварително от флаш играта, за да бъде подсигурено зареждането на съдържанието на всички ресурси в нея, преди да се зареди главното меню. Такива SWF файлове също не бива да съдържат текст или изображения с текст.

 • Експортирайте всички текстове в рамките на играта (неформатиран текст, изображения с текст, скрити обекти)

Всички текстове в играта (неформатиран текст, менюта, бутони, етикети, диалози, съобщения, скрити обекти и т.н.) трябва да се съхраняват във външен текстов файл/файлове. Препоръчително е цялото текстово съдържание да се съхранява във външни XML файлове.

 • Подбирайте грижливо набора от шрифтове

Изберете шрифтове, които имат всички необходими ви символи за всички целеви езици (включително числа, буквени и специални символи).

 • Планирайте удължаване на текста и на звуците

Тъй като английският е един от езиците с най-кратко фразиране сред базираните на латинската азбука, може да се очаква 30% удължаване на текста на целевия език. Графичният дизайн трябва да се нагласява лесно спрямо по-дългия преводен текст. Същото се отнася и за звуците. Когато флаш играта съдържа аудио запис на глас, предвидете мащабиране на времевата линия, която ще побере потенциално по-дългите локализирани аудио записи.

 • Създавайте инструкции за експертите по локализация
 • Подготвяйте инструкции, които съдържат важна информация.
 • Създавайте референтни файлове, които помагат на експертите по локализация за по-безпроблемното локализиране на играта.

Ако имате нужда от IT, web и софтуерни преводи, или необходимост от преводи на сайтове, всякаква техническа документация, спецификации, SEO оптимизация, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в IT секторa, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.