01.12.2015
EVS Translations PDF   XS

Нуждаете се от превод на файл в PDF формат? Не е толкова лесно, колкото си мислите

Нуждаете се от превод на файл в PDF формат?

Когато правите поръчка за превод, е важно да изпратите документа си във файлов формат, който може да се редактира, ако е възможно. PDF е формат само за четене, така че ако изпратите него вместо документ, който може да се редактира, това може да окаже значително влияние върху процеса на превод. Прочетете тази статия, за да разберете по какъв начин документите, които могат да се редактират, помагат на процеса на превод и какво могат да направят нашите преводни технолози, ако разполагате само с версия в PDF формат.

Най-напред нека вземем за пример ръководство за потребителя от 500 страници. В оригиналния си файлов формат на Word то може да бъде редактирано, което означава, че е лесно да се запази оригиналното оформление и да се създаде готов за отпечатване документ. Версията в PDF формат обаче е необходимо да се конвертира в документ, който може да се редактира, и в този случай процесът на превод отнема повече време. Нашите преводни технолози използват софтуер за оптично разпознаване на символи (OCR), за да конвертират документи в PDF формат в документи на Word, по които може да се работи от нашите преводачи, а времето за работа варира в зависимост от качеството на PDF файла. Трудно и бавно е PDF с лошо качество (например сканиран или ръкописен документ) да се конвертира в документ, по който да може да се работи.

Това означава ли, че мога просто да си създам свой собствен документ на Word и да ви го изпратя?

За съжаление, не винаги е толкова лесно. Нашите преводни технолози имат за задача да подготвят файловете по такъв начин, че преводачите да могат да започнат веднага и да работят по превода сякаш оригиналният файл е на Word, Excel, PowerPoint или InDesign. Те са специално обучени да подготвят файлове за превод, което означава осигуряване на добра сегментация и създаване на възможност за разширяване на редовете при по-дълги думи при оформлението. Също така нашите преводни технолози смятат, че програми като тези на Adobe не са достатъчно добри в оптичното разпознаване на символи и полученият в резултат документ на Word често не е с достатъчно добро качество, за да се използва.

Имайки това предвид, най-добрият съвет е:

  1. Изпратете изходния документ за превод, а не версията в PDF формат.

  2. Или ако разполагате само с версия на Adobe PDF, я изпратете и оставете преводните технолози да я подготвят за превод.

  3. Изпратете PDF с добро качество (лошо сканирани или ръкописни документи ще създадат проблеми).

След като преводачът приключи с превода, нашите преводни технолози могат да започнат работа по последващото форматиране. Тъй като много от думите се скъсяват или увеличават при превод от един език на друг, често оформлението се променя след превод, така че преводните технолози разглеждат файла, за да се уверят, доколкото е възможно, че крайното оформление съвпада с това на оригинала. Също така те се уверяват в това дали съдържанието или друго автоматично съдържание, както и изображенията и текстът в таблиците, се показват коректно, както и дали всичко функционира правилно и е четливо.

Запознаването на преводните технолози с процеса на превод може да изглежда отнемащо време, но освен ако не изпращате изходен файл, който съдържа само обикновен текст, е неизбежно. Това е въпрос на организация и гарантиране, че всеки член на вътрешния екип използва познанията си за осигуряване на висококачествена работа. Когато файл в PDF формат е подготвен от нашите специално обучени преводни технолози, преводачът може да работи по-бързо и ефикасно, за да направи страхотен превод. А допълнителното последващо форматиране гарантира, че клиентът получава не само преведен текст, но и документ с високо качество, който е готов за отпечатване.

Ако разполагате с документ, който е готов за превод, говорете с нашите експерти в EVS Translations, които могат да ви дадат съвет относно всякаква работа по форматирането, която ще е необходима.