29.05.2012

Одитите и глобалната икономика

превод одит
Одитите и глобалната икономика

Най-общото определение за одит е оценка на дадено лице, организация, система, процес, предприятие, проект или продукт. Най-често за одит се говори в сферата на счетоводството, но подобни понятия съществуват и в други области като управление на проекти, управление на качеството и управление на процесите.

Тъй като одитът е много съществена част от счетоводството, одитите доскоро бяха асоциирани предимно със събирането на информация относно финансовите системи и финансовите данни на дадена фирма или бизнес. Напоследък, обаче, одитирането вече обхваща и нефинансови тематични области като безопасност, сигурност, прилагане на информационни системи и екологични въпроси с цел оптимизиране на вътрешните процеси на фирмите или повишаване ефикасността както на програмите, така и на отделните служители.

Тази промяна в перспективата създаде огромна нужда от обучени професионалисти, които могат да правят специализирани одити в почти всяка бизнес сфера, както и в нестопанския сектор. Освен това одитирането постепенно се разрасна до международен бизнес, който от своя страна изисква глобални одитни квалификации както от компанията, обект на одит, така и от одиторите.

При работа в международна среда е необходимо фирмите или организациите да имат готова информация от направен одит, преведена на други езици за филиали, партньори и акционери. Също така, тъй като одиторите често срещат трудности при получаването на бърз и точен превод на финансови текстове, задължително е да имате доверен партньор за езикови услуги, който може да осигури точни преводи на документи като: годишни доклади, отчети за приходите, банкови документи, баланси, отчети за паричните потоци, одиторски доклади, данъчни декларации, насоки за финансови отчети, бизнес планове и много други.

EVS Translations предлага високоспециализирани преводи на финансови и правни документи, като по този начин подпомага фирмите на международния пазар с превод на сложни финансови документи, свързани с одити.

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.