08.08.2016

Комплайънс – превод за правно и регулаторно съответствие

превод за правно и регулаторно съответствие
Комплайънс – превод за правно и регулаторно съответствие. Подкрепата на професионалисти си заслужава – EVS Translations

Сливането на международните пазари продължава. Глобализацията предостави на компаниите нови възможности за бизнес, но и показа до каква степен е от значение да се спазват националните и международни закони. Правни нарушения по отношение на производството, маркетинга, третирането на служителите и нарушения в много други сфери се отразяват негативно не само на финансовите резултати, но и на репутацията. Следователно комплайънс, т. е. регулаторното съответствие, е вече важна част от фирменото управление. Това важи по-специално за международните фирми. За да бъдат прилагани съществените правила и в чуждестранните филиали, каталогът за корпоративен комплайънс трябва да бъде оставен в ръцете на опитни преводачи. Кой би могъл да се справи добре с превод за правно и регулаторно съответствие?

В международен план темата за правно и регулаторно съответствие е от значение

Приложението на мерките по комплайънс трябва да служат не само за спазването на правните разпоредби. Става дума и за начина, по който компанията води бизнеса си със своите партньори, за визията ѝ навън и за морално-етичните намерения, според които тя действа. До каква степен този фактор е от значение показва спукването на дот-ком балона в САЩ през 2002 г. В резултат на сътресенията от многобройните счетоводни скандали на предполагаемите реномирани фирми, които масово подлъгаха инвеститорите, беше въведен законът Сарбейнс-Оксли. Законът утвърди задължителен кодекс на поведение, който имаше за цел да предотврати корупцията и да насърчи прозрачността и честността във финансовия сектор – само по този начин всеобщото доверието в бранша беше спечелено обратно.

Поставянето на определени вътрешнофирмени правила, както и такива за бранша, е много повече от просто изпълнение на задълженията спрямо законодателя: това е мярка, без която устойчивите бизнес взаимоотношения едва ли биха били възможни.

Предизвикателство на преводите в сферата на правното и регулаторно съответствие: Подкрепата на професионалисти си заслужава

За да бъде осигурено спазването на вътрешно- и външнофирмените правила в ежедневната дейност, трябва да бъдат определени съответните разпоредби в специални каталози и евентуално да бъдат наложени от компетентен комплайънс мениджър. Фирми с международни филиали са поставени пред предизвикателството да предадат по смисъл разпоредбите си на съответния целеви език.

Сарбейнс-Оксли на български и немски език
Преводи на закона Сарбейнс-Оксли на български и немски език, EVS Translations

Задача, която крие много опасности. Във финансовия сектор някои понятия трябва например да бъдат адаптирани към международните стандарти, за да се предотвратят недоразумения. Във всички случаи буквалният превод е често погрешен, трудно се разбира и съответно приложението му е трудно. Преводи в сферата на правното и регулаторно съответствие изискват специфичен езиков усет, който притежават единствено професионалните преводачески компании като EVS Translations.

Служителите на създадената в Германия и междувременно действаща в целия свят компания EVS Translations познават особените изисквания, които трябва да се спазват в рамките на превод за правно и регулаторно съответствие. При това компанията има не само 25-годишен опит в бранша, но и разполага с преводи на закона Сарбейнс-Оксли на български и немски език, който и до днес се счита за важен справочник в сферата на корпоративния комплайънс.