17.09.2015
pharma translation company

7 неща, които са необходими, за да бъдете успешна преводаческа фирма в областта на фармацията

1.  20-годишен опит с фармацевтични и медицински преводи на множество езици

2.  Референтен списък, който включва поне 8 от най-добрите фармацевтични фирми в света

3.  Специализирани екипи от вътрешни преводачи и редактори в областта на фармацията, за да се гарантира капацитет за постоянните клиенти

4.  Специализирани IT екипи, които решават всички проблеми, свързани с форматирането, терминологията и всички нови предизвикателства, които носи работата с най-важните клиенти

5.  Възможност за обработване на много големи проекти

6.  Непрекъснато подобряване на нивата на IT сигурност в съответствие с изискванията

7.  Опит в областта на одитите, нормативното съответствие, финансите, ЧР, правото, придобит вследствие на работата с най-добрите фирми, регистрирани на фондовата борса

Запознайте се с EVS Translations на изложението TLIP 2015 във Франкфурт и научете по какъв начин можем да Ви помогнем с преводи за фармацевтичната индустрия.