16.01.2018

2018: Поглед към бъдещето – платформи, e-Discovery, невронен машинен превод (НМП)

2018: Поглед към бъдещето – платформи, e-Discovery, невронен машинен превод (НМП)
2018: Поглед към бъдещето – платформи, e-Discovery, невронен машинен превод (НМП)

След като вече окончателно изпратихме 2017 г. и можем да осмислим всички промени, пред които бяхме изправени, е време да се подготвим за това, което най-вероятно ни очаква през следващите 12 месеца в преводаческата индустрия. През изминалата година станахме свидетели на продължителното развиване на индустрията, състоящо се във внедряването на нови технологии и стремежа към по-добра грижа за нуждите и изискванията на един постоянно променящ се пазар. Можем да твърдим, без прекалено много педантичност и без да се смятаме за пророци, че се очаква някои определени тенденции като тези да продължат. Ако вземем предвид спецификите обаче, има области, които ще продължат да оказват значително влияние, като най-важните от тях са невронния машинен превод, както и платформите за управление на преводи и бизнес.

Няма да е пресилено да се каже, че що се отнася до преводите, невронният машинен превод (НМП) ще продължи да бъде обект на внимание в близкото бъдеще, и с право. Тъй като се учи по начин, подобен на човешкия мозък, НМП позволява по-всеобхватно разбиране на употребата на думи и има потенциал за генериране на по-бърз превод, докато междувременно взема предвид по-широкия контекст в сравнение с традиционния статистически машинен превод. Поради това НМП ще продължи да бъде широко изучаван и използван за стандартни преводи; поради несъвършения характер на машинните преводи обаче всяко зачестяване на употребата на НМП неизбежно ще доведе до увеличаване на търсенето на редактори, както и на преводачи, за да се добави стойност при проблеми, които не могат да бъдат разрешени от машина.

Както се е променила сложността на преводите поради НМП, така са се променили и нуждите на бизнесите, изискващи езикови услуги. Компаниите вече не се задоволяват с фирми за преводи, които предлагат еднократна услуга, а търсят доставчик на езикови услуги, който може да предостави цялостни решения за превод. Тези решения съвсем не се свеждат до документи или ръководства – ръстът на световната търговия и глобалната комуникация и обмен на информация доведе до нуждата от увеличаване на персонализираните платформи, които позволяват на компаниите да следят поръчки, да получават актуализации и активно да следят и да комуникират по време на процеса. С продължителното нарастване на глобалните бизнеси и поради факта, че все повече компании търсят цялостни и персонализирани решения за преводи, има вероятност броят на предложенията за подобни решения за платформи за управление на бизнеси и преводи да се увеличи през следващата година.

Освен тези 2 конкретни тенденции, можем да очакваме разширяване на пазара като цяло. Като се вземе предвид приблизителната стойност на езиковите услуги в световен мащаб през 2016 г. – 40 милиарда USD – както и приблизителната стойност на услугите към момента – 43 милиарда USD – прогнозираната стойност от 47,5 милиарда USD до 2021 г. означава стабилен растеж през тази година, като някои прогнозират растеж от 6,5%-7,5% през 2018 г. Освен традиционния растеж на услугите, друг очакван фактор през идните години вероятно ще произлиза от нарастването на операциите по преводи с e-Discovery, които, при двугодишно проучване на трансграничните съдебни спорове на многонационални корпорации, завършило през 2016 г., демонстрират увеличение с 50%. Като се има предвид, че световната икономика изглежда най-после ще увеличи стойността на растежа от 2,4-2,8%, на която е заседнала от 2012 г., и ще достигне глобален растеж на БВП с 3,1% през 2018 г., тази година може да се окаже страхотна по отношение на световния икономически растеж, както и на растежа в рамките на индустрията.