05.05.2010

Предимства при работа с фирма за преводи, специализирана в превода на фармацевтични текстове

превод на фармацевтични текстове
Предимства при работа с фирма за преводи, специализирана в превода на фармацевтични текстове

Тенденцията, която се наблюдава при фармацевтичната индустрия в рамките на последните няколко години, е глобалната консолидация. Тя приема формата на придобивания и сливания между различни фармацевтични компании.

Като резултат в момента съществуват големи корпорации, които работят по целия свят.

Глобалните операции на фармацевтичната индустрия се съпътстват от огромно увеличаване на търсенето на висококачествени фармацевтични преводи.

Това на свой ред води до нарастване на търсенето и натоварването на фирмите, специализирани в областта на медицинските преводи, които оказват помощ при получаване на световни разрешителни за употреба на основните пазари, регулирани от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA), Европейската агенция по лекарствата (EMEA) и Агенцията за фармацевтични и медицински уреди на Япония (PMDA).

Глобализацията във фармацевтичната индустрия предоставя нови възможности, както и предизвикателства пред фирмите за преводи.

Някои предимства при работата с фирма за преводи, специализирана в превода на фармацевтични текстове

Познаване на сектора и точност

Преводът на фармацевтичен текст е високоспециализирана област, която изисква широк опит.

Фармацевтичната терминология може да бъде трудна за разбиране от лица, които нямат свързан научен опит.

Доставчиците на преводачески услуги трябва да бъдат запознати със специфичните за всяка област акроними и епоними, заедно с латинските фраиз и термини, използвани във фармакологията.

Прецизността, точността, опитът и вниманието към детайла са от съществена важност, тъй като фармацевтичните преводи може да имат пряк ефект върху живота на хората.

Преводачи на местен език с познания, специфични за областта

Фирмата за преводи трябва да притежава голям собствен екип от специалисти , които работят изключително на своя местен език, за предпочитане на местно ниво.

Производителите на лекарства трябва да предават техническите документи, както и етикетите на продукти и резултатите от клинични изпитвания на местния език на държавата, в която ще бъдат използвани.

Преводачите на местен език ще гарантират възможно най-добрата адаптация и локализация, за да се изпълнят местните наредби и изисквания на пазара.

В допълнение клиентите могат да се възползват от речници, изготвени специално за клиента и терминологични речници , които дават възможност да се преизползва съдържание в различни документи и проекти, свързани с лекарства, спестявайки време и разходи.

Комплексен портфейл с езикови услуги

Добрата фирма за преводи трябва да предлага фармацевтични преводи, покриващи широк спектър от теми, включително документация, свързана с:

–         резултати от клинични изпитвания;
–         клинични изпитвания;
–         химия, производство и контрол;
–         централизирана процедура;
–         децентрализирана процедура;
–         разрешителни за употреба;
–         документи за разработване на лекарствени продукти;
–         процеси на производство на лекарствени продукти;
–         патентни заявления за лекарствени продукти;
–         досиета за регистрация на лекарствени продукти;
–         дистрибуция и маркетинг на лекарствени продукти;
–         етикетиране и опаковане на лекарствени продукти;
–         маркетингови комуникации, прессъобщения, пускане на нови продукти;
–         медицински уреди, оборудване и хирургически инструменти;
–         медицинска информация за пациенти и лекари;
–         медицински новини (и обобщения на медицински журнали);
–         процедура по взаимно признаване;
–         мултимедийни продукти (здравно образование/медицински справки);
–         листовки с информация за пациента;
–         опаковки, етикети;
–         презентации;
–         научни статии;
–         кратки продуктови характеристики;
–         заявления до здравните регулаторни органи;
–         изпитателни процедури;
–         потребителски интерфейс за медицински софтуер;

 

Медицински преводи, преводи за фармация, козметика, токсикологични изследвания, медицински спецификации, всякаква документация за медицинска апаратура, може да бъде преведена и редактирана, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес, относно проекти за медицински преводи на телефон: +359 (2) 980 56 68, или ни изпратете запитване на bg(at)evs-translations.com.