17.08.2017

Многоезикова поддръжка за адвокати и правни отдели

Многоезикова поддръжка за адвокати и правни отдели
Многоезикова поддръжка за адвокати и правни отдели

EVS Translations е водещ доставчик на сертифицирани многоезични услуги за повечето от световните топ 20 правни фирми и редица регулаторни, държавни и публични органи, както и за правните отдели на корпорации от Fortune 500.

Обхват на нашите многоезикови решения, разработени за адвокати и правни отдели:

Многоезикова поддръжка за цялостния процес на e-discovery (електронно представяне на доказателства), включително Електронно съхранявана информация (ЕSI), обработване на ESI, анализ на ранната оценка на делата, както и преглед и производство на e-discovery

При процеса e-discovery адвокатите и корпоративните правни отдели може да се окажат с хиляди страници от документи на чужди езици и многоезична електронно съхранявана информация (ESI). В такива ситуации нашите професионални преводачи в областта на правото могат да бъдат наети на място, за да прегледат документите и да идентифицират тези, които трябва да бъдат преведени първи, както и да създадат или внедрят терминологични предпочитания и преводни памети. Освен това нашият проектен мениджмънт може да разработи подходящ работен процес, който да започне от машинен превод и да завърши с екип от рецензенти на документи, които са с опит в сферата на уреждането на съдебни спорове и са сертифицирани от всички големи платформи за рецензии за рецензиране на най-важните документи, които участват в процеса на e-discovery.

Нашите цялостни решения за ESI имат за цел да създадат персонализиран план за е-discovery, който да отговаря на нуждите на всеки отделен проект. Вътрешен IT отдел, който да събира, обработва и преглежда всички видове електронно съхранявана информация, включително и метаданни. Вътрешен отдел от професионални преводачи с опит в работата с бази данни с голям обем, като например Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase и Teradata, както и бази данни за настолни компютри като FileMaker Pro и Microsoft Access. Пълна поддръжка на всички файлови формати и решения за предпечатна подготовка за всички езици.

Многоезикова поддръжка за усилията на корпоративните правни отдели да следват разпоредбите на правителствата в различните държави, в които извършват дейността си.
Законът за чуждестранните корупционни практики (FCPA) например гласи, че дружествата трябва да демонстрират усилията, които полагат за спазването на правителствените разпоредби във всички държави, в които развиват дейност.

EVS Translations осигурява преводи на текстове за нормативно съответствие в Европа и Северна Америка вече повече от 15 години и разполага с бази данни и достъп до приложими документации на бизнес практики и разпоредби както в САЩ, така и във всички европейски държави.

Допълнителни услуги, които се предлагат, са:

Многоезикови решения в областта на процесите на представяне на антитръстова информация за мултинационални дружества, покривайки изискванията и стандартите на Федералната търговска комисия за преводите на всички документи, които не са на английски език

Многоезикова поддръжка на виртуални бази данни за сливания и придобивания, както и дела за несъстоятелност

-> Научете повече за това какво можем да направим за Вас тук.

Пример: Симултанни, консекутивни преводи и преводи по телефона за междукултурни, междугранични и домашни показания; разпити под клетва, застрахователни разследвания, арбитраж, съдебни изслушвания и процеси.