03.07.2014

Всички проекти започват с план

преводи в сферата на архитектурата и строителството
Нашият офис в София с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси относно преводи в сферата на архитектурата и строителството

Всички проекти започват с план. Това гласи старият израз. Но в нито една сфера буквалният смисъл на твърдението не е толкова очевидно верен, както в строителната индустрия. Съвременното проектно планиране в строителния сектор се превърна в сложна операция, изискваща много усилия, при която старата максима на дърводелците „два пъти мери, един път режи” вече не е достатъчна като единствена предпазна мярка срещу катастрофа.

Надлежното проектно планиране включва на първо място избор и оценка на обекта. Казано опростено, при определяне на обекта се решава какво и къде да се строи. Като се има предвид, че всички сгради трябва да се изпълнят съгласно изискванията на клиента, може да се окаже предизвикателство да се съобразят конкретните нужди и спецификации на клиента с ограниченията на обекта. Например може да има комплексни различия в строителните наредби, които варират в зависимост от мястото и могат да включват въпроси като планиране за природни бедствия, запазване на исторически артефакти, въпроси, свързани с почвите и подпочвените води, или въпроси, свързани с опазването на околната среда (дори ограничаване на замърсяването).

Управлението на очакванията на клиента и архитектурните изисквания могат да наложат сложно маневриране, което доста често влияе на графика за изпълнение на проекта. Невъзможността да се спази графикът, особено в сферата на строителството, води директно до допълнителни разходи, тъй като неподходящото разпределяне означава, че средствата се изразходват за работници и оборудване в режим на изчакване. Въпреки че се занимава с пътното строителство, а не сградното, скорошно проучване на Тексаския университет A&M в сътрудничество с Тексаския департамент по транспорта показва, че общата цена на забавянето на даден проект може да възлиза на до 1% от общите проектни разходи на месец. Тоест за всеки месец забавяне на проект на стойност 100 милиона долара, проектът ще доведе до допълнителни разходи в размер на 1 милион долара.

Плановост присъства на всички нива – от държавни разпоредби в сферата на строителството до детайли по предаване на готовия обект. В България устройственото планиране е важна част от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изменен и допълнен през 2012 г. с направление нова система от планови и програмни документи.

Аспектите на обекта, графикът и разпределянето на материал/труд безспорно са основните принципи на строителното планиране. Това, което обединява всички тези аспекти, обаче, е комуникацията. Строителството и строителното планиране в днешни дни са регионално и дори глобално начинание, което включва много страни.

При широкомащабните и важни проекти това означава работа със служебните лица на обекта, снабдяване на материал и инструктаж на строителните бригади всичко на отделен език. Допълнителното нарастване на риска от грешки се дължи на факта, че езикова грешка при комуникация само с една от групите може да доведе до забавяния във всички отдели. Най-добрият начин да се гарантира възможно най-безпроблемно и ефикасно протичане на процеса на строително планиране, особено на международно ниво, е да се включи доставчик на езикови услуги, запознат със специфичните предизвикателства на индустрията.

Специалистите по езикови преводи в сферата на строителството, строителното инженерство и архитектурата в EVS Translations имат уменията, които гарантират, че дори най-сложните текстове са точно преведени на нужния език. Щатните екипи от опитни специалисти рутинно превеждат оферти, проектни чертежи, строителни наредби и сходни документи.

Ако имате нужда от преводи за строителната индустрия или необходимост от преводи на документи за собственост, разрешения за строеж, акт за узаконяване, строителни наредби, екзекутиви и всякакви документи, свързани със строителни материали, строителството и поддръжката на недвижими имоти, хотелски комплекси, летища, железопътни трасета и всякакви строителни нормативи и книжа, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно строителните Ви проекти, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.