02.07.2013

Най-плашещата фраза на английски език – „Предстои Ви одит.“

преводи за данъчни служби
Търсите висококачествени услуги по преводи за данъчни служби? EVS Translations е Вашият идеален партньор за професионални правни и финансови преводи

„В живота само две неща са сигурни: смъртта и данъците“, както гласи стара поговорка. За нещастие колкото повече детайли от скорошния скандал с Данъчната служба на САЩ (IRS) излизат на повърхността, второто от тези две неща стана много по-тревожно. Очевидно не само доходите на американците подлежат на случайни проверки, но също така и организациите, към които те принадлежат. Със сигурност това е голям проблем за структурите, стремящи се да бъдат признати като организации с нестопанска цел по член 501c, но със сигурност е още по-належащ за над 25 милиона души, или 5% от всички домакинства в САЩ с ограничено владеене на английски език (LEP), както и за американските компании в чужбина, които също се превърнаха в мишени на потенциално преувеличения контрол на Данъчната служба. Независимо дали на вратата Ви почукат корпоративни или индивидуални одитори на IRS, изрядната документация на английски език ще Ви спести неприятните изненади.

През последните три десетилетия броят на американските данъкоплатци, които говорят език, различен от английския, постоянно расте. Въпреки че IRS наистина предлага редица услуги и документи на езици, различни от английския, за да отговори на нуждите на тези лица, това не е гаранция, че други документи, които са от съществено значение за изрядно попълнената данъчна декларация, като формуляри за годишна данъчна декларация, формуляри за освобождаване от данъци и други подобни документи, също така се предоставят на разбираем за тях език. В резултат на това все повече домакинства, за които английският е втори език, се сблъскват с одити и потенциални санкции от IRS.

Тъй като в САЩ няма завършено многоезично данъчно отчитане, най-добрият начин за тези данъкоплатци да избегнат множеството клопки, когато си имат работа с IRS, е чрез наемане на доставчик на специализирани професионални услуги по превод като независима трета страна, готов да вложи време и енергия, за да се гарантира, че необходимата данъчна документация е преведена правилно.

Одитите на IRS могат също така могат да набележат американски компании и емигранти в различни страни по света. Затова е крайно наложително да се уверите, че дружеството Ви в чужбина поддържа правилна документация на английски език в областта на човешките ресурси, правото и финансите. Документи като свидетелства за раждане и брак, договори, чуждестранни данъчни декларации, формуляри за намаляване на данъка, чуждестранни финансови активи, формуляри за възнаграждение и други подобни документи трябва винаги да бъдат превеждани с цел лесен достъп до информация в случай на одит от IRS. Тъй като разпоредбите на IRS изискват преводите да се извършват от професионален доставчик на услуги по превод и да са скрепени с подходящите сертификати, трябва своевременно да бъде намерен компетентен доставчик. Професионалните услуги по преводи за Данъчни служби могат да спестят на американските фирми в чужбина хиляди долари от американски данъци, като също така помага на фирмите да бъдат одобрени за кредити и освобождаване от данък.

Търсите висококачествени услуги по превод за данъчните служби? EVS Translations е Вашият идеален партньор за професионални правни и финансови преводи от най-високо качество.

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.