01.08.2016

Защо трябва да възлагаме преводи в областта на данъчното облагане само на експерти

преводи в областта на данъчното облагане
Защо трябва да възлагаме преводи в областта на данъчното облагане само на експерти и за какво трябва да внимаваме – EVS Translations

Преводи в областта на данъчното облагане

В днешно време все повече компании искат да се развиват навън и показват международно присъствие. Висококачествените преводи в областта на икономиката и финансите са също и заради това от съществено значение. Трябва да се превеждат не само документи в сферата на комплайънс или годишни финансови отчети, а и доклади относно данъчното облагане. Ако е налице активен обмен с бизнес партньори, при някои обстоятелства е необходим и устен преводач. Без експертна помощ отвън данъчните консултанти и одиторите например не могат да се справят с тази задача.

Финансови последици при грешки

Качеството при икономическите преводи в никакъв случай не е за подценяване. Изключително неприятна ситуация спрямо бизнес партньора е, ако се стигне до небрежност или грешки. При такива обстоятелства той се чувства неоценен, което в най-лошия случай може да доведе дори до прекратяване на сътрудничество. В зависимост от това какъв документ трябва да се превежда, при грешки има опасност дори от финансови последици.

За да се избегне това, е важно за преводи да се обръщаме към фирма, която работи с много езици. Особено при данъчни преводи и икономически аспекти е важно преводачът да притежава детайлни специализирани познания. Езиковата компетентност и сигурността в тази стилистика са други фактори, които не трябва да подценяваме. Особено в случаите, когато данъчен консултант или одитор искат да разширят обсега си, да бъдат публично възприети като експерти или да публикуват статия в специализирано списание.

За какво трябва да внимаваме при преводи в областта на данъчното облагане

Клиентите, които получават превода на своите данъчни документи, трябва да бъдат сигурни, че информацията е точна и благонадеждна. Затова за един писмен или устен преводач сигурното боравене със специализирани термини е задължително. Дори когато става въпрос за вътрешен документ, който не е предназначен за публикуване, е препоръчително преводът да се изготви от специалист.

Ако един специализиран текст се чете лесно и плавно, това би помогнало на всички. Времето е пари – преди всичко финансовите експерти са наясно с това.

Спазване на специфичните за всяка страна особености

И обратното – ако преводът на данъчните документи не е написан гладко, доверието спада. Това може да се случи дори когато всички числа, данни и факти са верни.

Ако при един недобър превод важна информация поради някакви причини остане незабелязана, това може да доведе до финансови загуби. Правните аспекти разбира се също трябва да се съблюдават. В зависимост от държавата са в сила индивидуални данъчни и финансови закони, които преводачът трябва да познава.

EVS Translations е правилната фирма за контакт с данъчни консултанти и одитори. С повече от 25 години професионален опит компанията има зад гърба си дългогодишна практика. Благодарение на офисите си в различни държави тя предлага широк набор от услуги.