24.01.2017

Преводи на годишни финансови отчети – върховата дисциплина на професионалните фирми за преводи

Преводи на годишни финансови отчети
Преводи на годишни финансови отчети – върховата дисциплина на професионалните фирми за преводи – EVS Translations

За инвеститорите пролетта има особено значение. С нетърпение се очакват годишните финансови отчети на големи компании, в които са представени резултатите от бизнеса от предходната година. Печалбата по-голяма ли беше от очакваното? Какви са прогнозите на ръководството за развитие през следващата година? За компаниите публикуването на такива отчети разбира се е винаги доста деликатно. Инвеститорите не трябват да се плашат заради черногледство, но и не трябва се гневят заради омаловажаването на очевидни слаби места. Изготвянето на такъв отчет изисква следователно силно изразен езиков финес – това е и важна задача за преводачите, които за кратко време трябва да предадат по смисъл десетки страници със сбити финансови анализи за инвеститори, които не говорят езика на оригиналния доклад. Въпросът е: Към кого да се обърне човек, за да получи добър превод на годишния финансов отчет?

Възлагайте преводи на годишни финансови отчети само на експерти

Всяка година е едно и също: Много компании започват още към края на годината да събират, проверяват и изчисляват финансовите си резултати. Ако резултатите са налице в началото на годината, нещата често трябва да се развият много бързо. Добре е за престижа на компанията годишният финансов отчет да се публикува навреме.

Факторът бързина изправя съставителите на доклада пред голямо предизвикателство – все пак годишните финансови отчети се считат все още за визитна картичка на компанията и съответно трябва да бъдат добре написани. Не по-малка трудност представлява това за преводача, който трябва да познава всички нюанси и да ги предаде точно на чуждия език. Поради тази причина преводите на годишни финансови отчети винаги трябва да се поемат от фирма с опит в тази област.

Една сфера с много подводни камъни

Значението на правилния превод не бива да се подценява, нито пък многобройните капани, които са заложени в тази сложна материя. Не е тайна, че често буквалният превод към чуждия език не само звучи странно, но и понякога носи със себе си изкривяване на значението. Точно във финансовия сектор се изисква голямо внимание, за да преведат правилно термините с оглед на контекста. Като пример могат да се дадат различните наименования на счетоводните разпоредби по смисъла на Германския търговски кодекс и на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО).

Така че специализираните преводачи трябва не само да владеят много добре изходния и целевия език, но и да разполагат със съответните знания във финансовата сфера. Освен това е важно да могат да работят под напрежение и да извършват безгрешни преводи, когато са притиснати от времето. Преводаческата компания EVS Translations спада към малкото експерти в тази област.

Преводи на годишни финансови отчети от професионалисти

Всяка формулировка е от значение: При превода на годишни финансови отчети на английски език EVS Translations GmbH подхожда особено внимателно. За да могат да спазят често кратко поставените срокове и да се справят сами с големите обеми за превод, опитните в бранша проектни мениджъри са лице за контакт и координират зад кулисите специализирани преводачи, които превеждат на майчиния си език, редактори и ИТ експерти.

Основаната в Германия и междувременно действаща в целия свят фирма за преводи на най-различни текстове на повече от 50 различни езика оперира от повече от 20 години. Към ключовите области спада и финансовият сектор. В ежедневната дейност на фирмата освен годишни финансови отчети влизат и годишни доклади, доклади за риска, годишни доклади за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, доклади за дю дилиджънс и тримесечни доклади.

Преводите на годишни финансови отчети изискват изключително голямо внимание и задълбочени специализирани познания. Опитни преводачески фирми като EVS Translations GmbH разполагат с необходимите ресурси и компетентност, за да превърнат тази сложна материя във висококачествени резултати в най-кратки срокове.