30.05.2017

По какъв начин гарантираме най-добри резултати за вашите преводи за петролната и газовата промишленост?

по какъв начин EVS Translations гарантира най-добри резултати за вашите преводи за петролната и газовата промишленост
По какъв начин EVS Translations гарантира най-добри резултати за вашите преводи за петролната и газовата промишленост

Един от дългогодишните партньори на EVS Translations от петролния и газовия сектор участва интензивно в проучването на нови петролни и газови полета. След като той успешно получи разрешение за проучване в Гренландия, EVS Translations започна да превежда геоложките проучвания и геофизичните доклади от английски на гренландски език и в обратната посока. Освен това проектът включва законови разпоредби на разрешителното за проучване, оценки на разходите за сондажи и оборудване, които са свързани с перспективата за стартиране на сондажни дейности в Северния полярен кръг.

Фирмите от петролния и газовия сектор се нуждаят често от превод на голям брой документи, които съдържат комбинация от техническа, правна и финансова информация, в рамките на една поръчка. Преводите трябва да отговарят на професионалните стандарти, тъй като те подпомагат плана на фирмата за осигуряване на права за сондажи, нови дейности, инвестиции или други подобни цели.

И така, по какъв начин предоставяме професионални преводи, които наистина са от полза за фирмата?

EVS Translations винаги се е фокусирала върху подхода на работа с вътрешни преводачи, за да увеличи максимално контрола на качеството. Непрекъснатите инвестиции през последните 25 години в растежа на собствения вътрешен преводачески екип, форматирането на документи, IT и управлението на проекти позволява на фирмата да развие ресурсите и инфраструктурата, които съответстват на изискванията на индустрията за езикови решения.

Нашите преводачи

Всеки преводач в EVS Translations (понастоящем назначените на пълно работно време вътрешни преводачи са над 70) е завършил висше образование и е обучен по отношение на инструментите и технологиите на преводаческата индустрия. На лингвистите се възлагат конкретни индустрии като петролната и газовата, автомобилната или отбранителната, за да се гарантира, че работят последователно в конкретната сфера, като по този начин подобряват и развиват лингвистичните си умения. За големи проекти за петролни проучвания се събира екип от преводачи, който да концентрира на едно място най-добрите познания за правните и техническите преводи. Освен в наемането на най-добрите и талантливи преводачи EVS Translations инвестира и в най-новите глосари, речници и преводачески софтуер, както и в собствения си вътрешен IT хелпдеск, който подпомага преводачите с решения при проблеми със софтуера, гарантирайки гладък и навременен процес на работа.

По-големият екип

Професионалните преводи за глобалните корпорации изискват силно управление на проектите. Проектните мениджъри координират цялостната работа на нашите вътрешни екипи по управление на терминологията, преводите, IT и форматирането на документи, за да изготвят опростена документация дори при големи проекти. Например те гарантират, че се прилага специфичната за клиента терминологична памет, като се използват софтуерни пакети за всички документи и подкатегории в големи проекти.

Екипите на EVS Translations продължават да предоставят професионални преводи на глобални корпорации в петролния и газовия сектор. Наскоро преведохме консултантски доклад за канадска енергийна компания, който включва проучвания за свързаността на петролните находища, MMO доклади и цялата кореспонденция, свързана с проекта – значителен превод с испански език, направен само за 3 работни дни.

Богатият опит в областта на преводите за петролната и газовата промишленост означава, че вие получавате преведената документация, с която да постигнете своите бизнес цели.

-> Научете повече за това как EVS Translations може да помогне на вашата фирма в сферата на петролната и газовата промишленост да постигнете максимална производителност.

-> Поискайте оферта онлайн или направете запитване за цените и условията на доставка на телефон 02 980 56 68.