21.06.2011

Езикови преводи за отрасъл строителство и архитектура

Езикови преводи за отрасъл строителство и архитектура
Езикови преводи за отрасъл строителство и архитектура

В днешно време нуждата от преводачески услуги играе важна роля в отрасъл строителство и архитектура.

Всички участници в строителния бизнес като проектанти, архитекти, инженери, инвеститори и общи изпълнители се нуждаят от професионални и точни преводи.

Езиковите преводи са необходими за всички видове строителни документи.

Строителните документи включват чертежи и проекти на сгради, спецификации и спомагателни документи, създадени или получени в хода на работата по даден обект.

В днешно време аутсорсингът е обичайна практика в строителството. САЩ и Европа търсят места, където опитни архитекти могат да подготвят цялата необходима документация съгласно нуждите.

Но тази тенденция поражда нуждата от превод на проектна информация на родния език на архитекта или на универсален език като английския, а след това превод на първоначалния език.

Пример:

Строител от Великобритания се нуждае от проект за сграда, която ще бъде строена във Франция и наема испански архитект.

Информацията, необходима за изготвяне на плана трябва да бъде дадена на архитекта на английски и/или испански език. Архитектът трябва да получи инструкции от местните власти във Франция за изготвяне на конструктивния проект. Тези инструкции ще бъдат дадени на френски език и поради това трябва да бъдат преведени на английски и/или испански.

Проектните документи трябва да бъдат предадени от архитекта на проектанта/собственика, за да се получи одобрение за строителство. В някои случаи се налага документите да бъдат променени от собственика или архитекта. Тези писмени промени стават официална част от комплекта строителна документация.

Всички гореспоменати процеси налагат наличност на документите на английски и испански език. След завършване на проекта на сградата, той трябва да бъде предаден за одобрение от местните власти във Франция и всички документи трябва да бъдат преведени на френски език.

Непълните или неточни преводи на този етап могат да станат причина да не се получи разрешително за строеж. Доставчикът на преводачески услуги трябва да подпомага строителя за точното оформяне на заявление за разрешително за строеж в случай, при който заявлението трябва да бъде подадено в различна държава.

Големите проекти за промишлено строителство налагат участие на много професионалисти в проектния процес. Екипът може да включва архитекти, строителни, машинни, електро-инженери, инженери по пожарна безопасност, инспектори, проектанти и други. Възможно е екипът да бъде съставен от специалисти от различни държави, което отново подчертава важността на преводаческите услуги.

След като процесът на проектиране е завършен, започват да се набират изпълнители на строителството. Представят се списък с изисквания за проекта, който дава цялостна представа за целите му и дава начало на тръжната процедура. На този етап е възможно да се осъществят преговори лице в лице с потенциални изпълнители, което налага използването на услугите на професионален доставчик на преводачески услуги.

Дадена фирма за преводи би трябвало да

1) преведе тръжната документация на езика на изпълнителя;

2) разбере изискванията и да преведе точно дадената оферта;

3) да преведе отново документите на езика на лицето, обявило търга.

Инвеститорите избират и подписват договор за строителство с подходящия изпълнител. Много често изпълнителят не е само един, а консорциум от няколко дружества, които работят заедно. Строителният договор е правно обвързващо споразумение между страните за изпълнението и цената на проекта. Договорът трябва да бъде преведен на родните езици на всички участващи страни.

Строителните документи предоставят на изпълнителите пълни инструкции за осъществяване на проекта. Всички документи трябва да бъдат на език/езици, разбираеми за изпълнителите.

Широкомащабните строителни проекти често налагат външно финансиране и комплексно финансово управление. Банкери, счетоводители и инженери участват в създаването на цялостния план за финансово управление на строителния проект. Всички финансови документи трябва да бъдат преведени точно на всички необходими езици, за да се привлекат възможно най-много инвеститори.

Нуждата от професионални езикови преводи за всички участници в строителството трябва да бъде посрещната от фирма за преводи, която:

  • Има доказателства за извършени технически преводи за международни фирми в строителния отрасъл.
  • Има собствен екип от преводачи с опит в областта на строителството и архитектурата, които имат знанията и възможността да отговорят на изискванията на строителните фирми.
  • Работи с преводачи, които имат достъп до актуални технически речници и са запознати с терминологията в строителния отрасъл. Строителният бизнес има своя уникална терминология и познаването й е от съществена важност за точността и пълнотата на преводите.
  • Има задълбочени познания за правните идеи и терминология. Преводът на документи за строителния отрасъл не означава само познаване на строителната терминология. Правната терминология, използвана в строителните договори, разрешителните за строеж и търговете може да бъде сложна. Опитните преводачи на правна документация могат да гарантират, че в превода няма да бъдат пропуснати правните аспекти.
  • Разполага с екип от професионални преводачи на финансова документация. Строителният бизнес изисква разбиране на финансовото управление и връзките с инвеститорите.
  • Разполага със строителни специалисти, които могат да гарантират, че всеки детайл и нюанс, дори от най-сложните текстове, е точно преведен на нужния език.
  • Има отдел по контрол на качеството, който извършва задълбочен контрол, определя проджект мениджър, който управлява и координира проекта и наема инженери, които да редактират проекта.
  • Има опит в работата със софтуер за проектиране: 3D, Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Engineering (CAE), Computer Aided Manufacturing (CAM) и т.н
  • Спазва сроковете за търгове и предоставя услугите, от които имате нужда дори и в най-кратки срокове.

Ако търсите довод, който безспорно да докаже важността на добрия превод за качеството на строителния проект, не трябва да отивате по-далеч от Вавилонската кула. Представете си ако тези древни архитекти бяха имали достъп до професионални преводачески услуги, когато са се опитвали да построят кула до рая. Може би историята щеше да бъде различна!

Ако имате нужда от преводи за строителната индустрия или необходимост от преводи на документи за собственост, разрешения за строеж, акт за узаконяване, строителни наредби, екзекутиви и всякакви документи, свързани със строителни материали, строителството и поддръжката на недвижими имоти, хотелски комплекси, летища, железопътни трасета и всякакви строителни нормативи и книжа, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно строителните Ви проекти, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.