26.06.2014

Инвестирайте в знание за Вашата фирма

преводи за връзки с инвеститори и обществеността
EVS Translations е най-добрият избор по пътя към международен успех с професионални преводи за връзки с инвеститори и обществеността от и на 50 езика

Има две основни съставки за процъфтяващ бизнес: капитал и добра репутация. Докато всяка компания разбира значението на стабилните финанси и репутация, повечето бизнесмени все още ги възприемат като два независими аспекта на срещуположните краища на бизнес спектъра. По-проницателните обаче осъзнават, че осигуряването на капитал както и успешни връзки с обществеността могат да се реализират под егидата на отдел за връзки с инвеститорите.

Както всеки бизнес си има собствени цели и планове, това важи и за всеки индивидуален инвеститор. Освен това твърде много бизнес дейности не успяват да извлекат капитал от потенциала си, защото не се свързват с правилните инвеститори т.е. тези инвеститори, чиито лични цели съвпадат с плана за растеж на компанията, в която инвестират. Компанията не може просто да предположи, че на пазар, наводнен с конкуренти, някой инвеститор ще открие точно нея. В много от случаите от ключово значение е бизнесът сам да намери и да се свърже с потенциалните инвеститори. Освен самото осъществяване на контакт, като се има предвид, че всяка инвестиция включва сценарий за риск/награда, малкият бизнес трябва да привлече вниманието на инвеститорите чрез изрядна документация за досегашното представяне на фирмата, както и ясна и убедителна стратегия за бъдещето.

Предоставянето на обективна и убедителна информация на бъдещи инвеститори спомага също така за намаляване на потенциалната цена на капитала. От гледна точка на инвеститора колкото по-малко знаеш за инвестицията, толкова по-рискована става тя, а ако излагаш парите си на по-голям риск от загуба, очакваш по-голяма възвръщаемост. За бизнеса осъзнатият риск директно се превръща в по-висок разход за инвестиционен капитал. Като осигурите достъп на бъдещи и настоящи инвеститори до преглед на цялата документация на компанията и установите звено за връзки с тях, което да се погрижи за всички въпроси, свързани с инвестициите, ще допринесете за убеждаването на заинтересовани инвеститори в това, че вашата компания заслужава тяхното време и пари.

Добър подход при привличането на инвеститори се оказва предоставянето на информация с какъв опит и знание разполага дадено предприятие. В началото на тази седмица например вицепрезидентът на водещата китайска компания за софтуер и аутсорсинг „Chengdu Winnersoft“ заяви, че проявява сериозен интерес към обмен на ноу-хау с компании от България, както и от други държави членки на ЕС, тъй като за него това е нов пазар, с различна корпоративна култура, която следва да се опознае, за да се осъществи успешен съвместен бизнес и да се достигнат нови потребители. Възможността да се комуникира свободно на различните езици на бизнес партньорите и така да се постига разбиране между становищата им е от ключово значение както за аутсорсинг индустрията, така и за оползотворяване на директния достъп до пазара на дадена страна.

Макар и основната функция на звено за връзка с инвеститорите да е осъществяване на контакт с инвеститори, то също така носи много други второстепенни ползи за дадена бизнес дейност. По своята природа малкият бизнес е променлив, но ако е с добре водена администрация, връзките с инвеститорите може да спомогнат да се понижи нивото на непостоянство.

Като предоставя свободен достъп до информация не само на потенциални инвеститори, но и на обществото, медиите и инвестиционни анализатори, даден бизнес бива възприеман като прозрачен и инициативен – репутация, която допринася до голяма степен и е привлекателна за потенциални клиенти.
Като предоставят възможност за открита комуникация особено с инвеститори, които разполагат с опит или познания в дадена индустрия, компаниите развиват нови възможности.

Връзките с инвеститори могат и трябва да бъдат ефективен инструмент за растеж за всеки вид бизнес, да привличат нови инвестиции и да подобряват вътрешните корпоративни процеси по много начини. Ключът към този потенциал се крие в откритата комуникация и свободния обмен на мисли и идеи. Въпреки всичко културните и лингвистични бариери често могат да са проблем: какво би станало, ако изказването от страна на дадена компания не бъде разбрано правилно или има погрешно преведена фраза заради компютърен превод? В глобалния свят на бизнеса е от съществено значение Вашето съобщение да бъде разбрано от целевата аудитория потенциални инвеститори и акционери.
EVS Translations е най-добрият избор по пътя към международен успех и ви предлага професионални преводи за връзки с инвеститори и обществеността от и на 50 езика.
Предлагаме широк набор от езикови услуги за корпоративни отдели за връзки с инвеститори и превод на финансови отчети на публично търгувани дружества всяка година. Това, което ни отличава от останалите преводачески агенции, е фактът, че нашите вътрешни преводачи работят с големи терминологични бази данни с унифицирана терминология в сферата на международен стандарт за финансово отчитане.

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.