30.10.2017

Придобиване / Acquisition

Придобиване / Acquisition – Дума на деня - EVS Translations
Придобиване / Acquisition – Дума на деня – EVS Translations

Днес ще разгледаме втората част от израза M&A (сливания и придобивания). Често използвана като синоним на думи, които вече разгледахме – takeover (поглъщане, поемане на управлението) и merger (сливане), думата acquisition е малко по-различна и по-всеобхватна като мащаб. По същия начин, по който всички палци са пръсти на ръцете, но не всички пръсти на ръцете са палци, всички поглъщания и сливания са придобивания, но не всички придобивания са поглъщания или сливания. Това звучи объркващо и наистина е така, вероятно защото за повечето хора тези думи са взаимозаменяеми, но да се надяваме, че с малко обяснения, ще успеем да разсеем донякъде объркването и да спомогнем за по-добро разбиране на понятието.

По същество придобиването се осъществява, когато едно лице придобие нещо. Думата навлиза в английския език в края на 14 век от старофренската дума acquisicion (покупка, придобивка) и произлиза от латинската acquisitionem, със значение „да се добави или натрупа“. При корпорациите придобиването е налице, когато се придобие контролният пакет от акции на друга компания, а първото подобно значение е записано в следната фраза, посветена на сливания и придобивания във вестник The Journal of political economy през 1941 г.: През втория период имаше подобна вълна от сливания и придобивания, което доведе до изчезването на много притеснения в производството.“

Въпреки, че сливанията и поглъщанията са на практика придобивания, това, което ги отличава, е тяхната идентичност: докато сливанията включват две компании, които се обединяват, за да създадат нова идентичност, а поглъщанията включват компания, която става част от идентичността на друга компания, придобиванията изобщо не изискват компаниите да се обединяват. Като се има предвид, че причината за каквито и да е сливания и придобивания е почти еднаква (намаление на разходите, увеличаване на пазарния дял, проникване на пазара и т.н.); то придобиването на контролен дял в друга компания без пълното ѝ изкупуване предлага редица предимства, като например наличието на установена марка, управленска структура и потенциално намаляване на разходите и пасивите в сравнение с поглъщането.

Естествено, повечето придобивания са по-скромни от мащабните сделки за милиарди долари, за които сте чели в раздела за финанси на вашия новинарски сайт, но независимо от размера на сделките и подобно на всяка друга инвестиция, винаги съществува определен елемент на риск. Независимо дали става въпрос за липса на правен дю дилиджънс, неуспешно интегриране, разходи или проблеми, свързани с производителността, бизнес гробището е осеяно с неуспешни придобивания.

Един ярък пример е придобиването през 2005 г. за 35 млрд. долара на Nextel от компанията Sprint, която, поради разлика в културата и проблеми с интеграцията, само в рамките на три години, бе принудена да отпише 30 млрд. долара като еднократни задължения (а облигациите им бяха обезценени до критична точка). Друг злощастен пример е този от 1994 г., когато Quaker Oats придоби Snapple Beverage Company за $1.7 млрд. долара: заради погрешно разбиране на привлекателността на Snapple за клиентите, конкурентите на пазара (продуктите на Pepsi и Coca-Cola) и маркетинга, Quaker бе принудена да продаде компанията едва 27 месеца по-късно само за 300 млн. долара (загуба от 1.4 млрд. долара).