03.02.2015
proces redaktirane ezikov prevod

Какво включва редактирането

Присъединете се към нас в тази поредица от 4 статии, фокусирани върху процеса на редактиране в EVS Translations. Всяка статия покрива различен аспект от редактирането, за да може читателят да разбере:

Какво включва редактирането Поглед върху различните дефиниции за редактиране. Кой го извършва? Какво означава то в EVS Translations.

Стандартите на индустрията за редактирането Не всички доставчици на преводачески услуги работят с еднакви стандарти. EVS Translations работи в съответствие със стандарта в преводаческата индустрия EN 15038 – вижте как това помага да ни разграничите от други доставчици на преводачески услуги.

Защо е важно да се използват редактори Експертите редактори демонстрират отлично внимание към детайлите. Мислите, че е лесно? Ето някои примери, които подчертават нивото на точност, което се изисква.

Как вътрешните редактори прекарват деня си в EVS Translations Нашият вътрешен редактор Ема разказва за деня си.

————————————————————————

Какво включва редактирането

Сценарий: Вашият шеф планира пътуване до Германия, за да се срещне с купувачи, и ви е помолил да преведете материалите му на немски. След бързо търсене в интернет за фирма за преводи попадате на EVS Translations и се обаждате. Представяли сте си разговор за цени и срокове за изпълнение на поръчката, но нашият колега, отговорен за продажбите, ви задава всякакви въпроси относно „управление на терминологията“, „процеси за осигуряване на качеството“ и „двуезично редактиране“. Аз просто искам превод, мислите си Вие; не можете ли просто да пъхнете данните в специален софтуер и да натиснете „преведи“?

Процесът на превод понякога бива разбран погрешно, така че сравняването на оферти за превод може да бъде трудно.

Висококачественият превод изисква:

  • Високо ниво на компетентност на чужд език

  • Професионални умения за писане на родния език

  • Гореспоменатите умения да се поддържат при работа в кратки срокове

  • Чудесно разбиране на материята

Но също така изисква подкрепата на също толкова добре квалифицирани редактори, които сформират съществена част от процеса по осигуряване на качеството.

Двуезично редактиране

Терминът редактиране може да означава нещо толкова просто като проверка на правописа и проверка за печатни грешки. Може също така да означава, че друг човек преглежда текста, за да провери за печатни грешки. Но при превод винаги има два текста (оригинал и превод) и следователно по-голямо поле за грешки. В EVS Translations нашите преводи се преглеждат от отделен специалист, който разбира оригиналния текст. Двуезичните редактори са способни да сравнят оригиналния и преведения текст, за да открият каквито и да било грешки в превода, форматирането и терминологията.

Грешки в превода

  • Липсващ текст

  • Неправилно разбиране на оригиналния текст, при което преводът не отразява желаното значение на оригинала

Дългите часове превод може да бъдат уморителни и понякога части от изреченията може да бъдат пропуснати. Редакторът проверява за това и обозначава всякакъв липсващ текст. Понякога определени изрази или значение на чуждия език могат да бъдат изтълкувани погрешно или нови думи, които наскоро са се появили в езика, могат да бъдат разбрани погрешно, което да доведе до това преводачът да преведе текста неправилно. Тези неща също се коригират от редактора.

Грешки във форматирането

Освен тази двуезична проверка редакторът проверява следните малки детайли, които водят до голяма разлика в цялостното качество на текста:

  • Форматът на преведения текст е идентичен с формата на оригинала (тирета, главни букви на заглавия, оформление). Или всякакви промени във формата са подходящи за условностите на целевия език.
  • Числа (включително преобразуване на валути), дати, официални звания на лица и имена на организации. Условностите могат да се различават между британски и американски английски например.

Грешки в терминологията

Проблем: Специфичен термин се появява много пъти в оригиналния документ и въпреки това множество различни версии на термина са използвани в рамките на превода. В най-добрия случай материалът изглежда преведен надве-натри, в най-лошия случай информацията е представена неясно.

Решението: Редакторът гарантира, че преводачът се е придържал към специфичната за индустрията терминология или създадените специално за клиента речници и стилови ръководства, като се позовава на тях в процеса на редактиране. Това гарантира точна и последователна терминология.

Процесът на редактиране трябва да бъде повече от просто препрочитане на преведения текст, защото преводът не се изчерпва само с него. Има смисъл и втори човек да прегледа преведения текст – това е един свеж поглед и второ мнение. Нашите редактори подкрепят нашите преводачи, за да произведат висококачествен текст, и те представляват важна част от процеса по осигуряване на качеството.

Разгледайте следващата публикация в тази поредица, за да разберете как процесът по осигуряване на качеството в EVS Translations съответства на международния стандарт EN 15038:2006.