30.05.2013

Защо да плащаме за професионални услуги за превод?

професионални услуги за превод
Защо да плащаме за професионални услуги за превод?

В днешните времена на ограничения, както предприятията, така и отделните лица търсят начини да спестят пари чрез намаляване на разходите. От такива мерки не е защитена нито една сфера: научноизследователска и развойна дейност, работни обезщетения на служителите и дори основни бизнес услуги. Въпреки че това може да бъде ползотворно в краткосрочен план, има някои разходи – като професионалните услуги по превод – които едно бизнес предприятие не може да си позволи да съкрати, тъй като дългосрочните последици могат да имат неблагоприятно влияние върху компанията за години напред. За нещастие, една-единствена малка, но значима грешка е достатъчна, за да осъзнаем каква загуба на средства може да костват на бизнеса нискотарифните преводачески услуги, както и загуба на клиенти, и най-важното – загуба на доверие.

Но защо допълнителните разходи за професионални преводачески услуги си струват?

  • Доставчиците на професионални преводачески услуги работят със свои, вътрешни преводачи. Това означава, че наетите преводачи са изцяло и пряко свързани с фирмата за преводи. Навярно звучи много общо, но това наистина играе роля при определяне на качеството на услугите, тъй като при някои по-евтини алтернативи ще се прибегне или до неспециализиран машинен превод, или задачата ще бъде препратена на трета страна – външен преводач, работещ на ниска цена. Ако разполага със свои преводачи, фирмата може да провери квалификациите и опита на преводача, да осигури контрол и обучение и така да гарантира цялостното качество на превода.
  • Доставчиците на професионални преводачески услуги наемат носители на езика. Всички езици имат някои специфични форми, регионални диалекти и тънкости, които са познати само на носителите на езика; затова е логично да изберете фирма за преводи, която работи с носители на езика. Проблемът с наемането на носители на езика е, че това е свързано със значителни разходи, като се има предвид обучението, тестването и съответните документи за сертифициране. Професионалните фирми обаче са готови да поемат тези инвестиции с цел да предоставят най-високо качество на преводите. Обратно, за да намалят разходите, нискотарифните фирми за преводи са по-небрежни в изискванията си съм преводачите, което може да доведе до преводи с качество под нормата.
  • Доставчиците на професионални преводачески услуги се ръководят от точността и качеството. Естествено нито една фирма, било то за преводи, или не, не участва в бизнеса, за да губи пари; различните фирми за преводи обаче печелят парите си по различни начини. Професионалните фирми се стремят да предоставят точни и навременни услуги с най-високо качество, което често води до дългосрочни взаимоотношения с клиентите. От друга страна, много нискотарифни фирми извършват своята дейност, като за кратко време предоставят огромно количество от преводи, което може да бъде обяснение защо те никога не рекламират точността или високото качество на работата си.

Това са само няколко от причините защо професионалните преводачески услуги могат да бъдат ценна инвестиция в сравнение с нискотарифните, но в един ориентиран към потребителите пазар, където водещи са обслужването и комуникацията, тези причини не се изтъкват достатъчно. Независимо от цената, при работа в сферата на глобалната икономика с участието на различни езици, не може да има по-голямо предимство от професионална фирма за преводи, готова да намери най-добрите преводачи и да предостави най-точните и качествени преводачески услуги.

EVS Translations е международна фирма за преводи, а не преводаческа агенция. Тя се ръководи от вътрешен екип от 102 служители – преводачи, редактори, специалисти по текстова обработка, информационни технологии и създаване на речници, счетоводство и проджект мениджъри. Всички служители в нашите офиси за преводи по света превеждат на майчиния си език. Това гарантира високо езиково качество на услугите, предоставяни от EVS Translations. Ние непрестанно подобряваме качеството чрез външен и вътрешен сравнителен анализ и постоянно развитие в съответствие с международните стандарти за качество DIN EN 15038 и ISO 9001: 2008.