24.01.2018

Коректор, Редактор / Proofreader

Коректор, Редактор / Proofreader – Дума на деня – EVS Translations
Коректор, Редактор / Proofreader – Дума на деня – EVS Translations

За един бижутер и дори за страстния почитател на бижута няма нищо по-потискащо от това да види прозрачен, блестящ, добре обработен скъпоценен камък или бижу на място, което или не му подхожда, или не му позволява да разкрие напълно всичките си качества. Това, разбира се, не е само бич за модната индустрия или бижутерството, а и си има сериозна причина – всеки отделен аспект на нещо трябва да съответства на средата, за да позволи на един предмет да бъде в най-добра форма и да изпълнява в оптимална степен функциите си.

Това се отнася и за писането. Ако определен текст съдържа граматически, правописни, синтактически или пунктуационни грешки, той разсейва вниманието на читателя и намалява въздействието на предаденото послание. За щастие, съществуват хората, които наричаме с днешната дума – proofreaders или коректори и/или редактори (думата може да бъде заменена и от двата български термина, макар че се отнася по-скоро за коректорската работа). Напоследък в българския език по-популярна е думата, с която се означава действието – пруфридинг.

Думата Proofreader представлява съчетание от думите proof, със значение на „пробно отпечатване на нещо“ и reader (човек, който чете или инспектира) и се появява за пръв път през 1803 г. в политическото и литературно издание на Филаделфия, The Port Folio: „Грешките може да са много пагубни, особено при препечатването на изданията на гръцките и римските класици…В този случай справедливото, даже щедро възнаграждение за един талантлив proofreader (коректор)…би било проява на изгодна предпазливост“.

Терминът със значение на професия и дейност, съществува няколко столетия съвместно със синонима press corrector (печатарски коректор), чиято първа употреба е документирана през 1644 г. в творбата на Джон Милтън Areopagitica: „Един достоен човек няма друга възможност да успее, освен ако не приеме заплатата на печатарски коректор“.

В началото на 20 век терминът вече се смята за американски, както е записано в публикация от 1907 г. във вестник Daily chronicle: „Томас Байли Алдрих навлезе в литературата като proof-reader. Това е американският еквивалент на нашия израз corrector to the Press (печатарски коректор) или printer’s reader (печатарски четец)“.

Независимо от вида и съдържанието на текста, редакторът коректор играе съществена роля, за да се получи чист и лишен от грешки краен продукт, в който темата и акцентите говорят ясно сами за себе си.

А в света на превода ролята на редактора и коректора се разширява и включва гарантиране на това преведеният текст да съответства на структурата, смисъла и целта на оригинала. Така че, по същество, докато обикновеният превод и неговата проверка са в състояние да осигурят точните думи в заданието, коректорът (proofreader) е човекът, който гарантира, че вашият текст всъщност предава посланието в подходящ контекст. За съжаление, понеже много компании и трансгранични организации изискват превод на множество езици, акцентът се поставя единствено върху превода без допълнителните ползи от редакцията и корекцията, а това става за сметка на яснотата; но когато си партнирате с доставчик на преводачески услуги, чиято цел е както бързината, така и точността, може да сте сигурни, че са предприети подходящите стъпки, за да бъде извършен най-добрият цялостен превод на вашия текст.