18.05.2017

Първият българско-френски речник

Рядко първо издание на Българско-френски речник от д-р Иван Богоров
Рядко първо издание на „Българско-френски речник“ от д-р Иван Богоров (публикуван във Виена, Австрия, през 1871 г.) е изложено в офиса на EVS Translations България като част от Книжния музей на EVS Translations

През 50-те години на 19 век авторът на първия френско-български и българско-френски речник – д-р Иван Богоров, описва образцовите езикови умения на тогавашния българин по следния начин: „На българите се налага да общуват един с друг на български, на турски – с местните власти, на гръцки – с търговските си партньори, а на френски – със света“.

Самият Богоров е добър пример за подражание – често наричан първия български енциклопедист, той е публицист, романист, лексикограф и преводач, владеещ прекрасно 6 езика. Но по това време малцина споделят уменията му – България се бори да съхрани езика и традициите си, изправена пред дългото турско владичество, съчетано с гръцко влияние.

Богоров посвещава кариерата си на каузата за развитие на лексикалния фонд на българския език. Макар основната му цел да е изчистване на езика от чуждици, той признава необходимостта от умения по чужди езици във времена, в които България прохожда като селскостопанска икономика, управлявана от турска власт, и отваря вратите си за чужди влияния.

През 40-те години на 19 век Богоров изучава медицина в Париж, Франция, но открива, че професионалното му призвание е не лекарската професия, а овладяването на френския език и преводът на френския роман „Еничарите“(Les Janissaires) през 1849 г. в Брюксел, който е публикуван от френския интелектуалец и писател Алфонс Роайе през 1842 г. Сюжетът представя историята на турското кафене и историята на еничарите в Османската империя.

Двадесет години по-късно Богоров става автор на първите подробни двуезични речници.

През 1869 г. той публикува първия френско-български речник, който е последван от българско-френски речник през 1871 г.
Богатата лексикална сбирка, която обхваща много и различни области, тъй като самият Богоров има опит в историята, географията и журналистиката, както и дипломацията и различни промишлени сектори, икономиката и финансите (той е основател на първото българско акционерно дружество), допринася изключително много за лингвистичната практика и развитието на българския език.

Българско-френският речник има три основни раздела, като първият обхваща общи понятия, вторият е посветен на понятия, използвани в науката и търговията, а третият – на географски и исторически понятия. Речниците на Богоров стават модел и основа за създаването на много други двуезични речници.

Рядко първо издание на „Българско-френски речник“ от д-р Иван Богоров (публикуван във Виена, Австрия, през 1871 г.) е изложено в офиса на EVS Translations България като част от Книжния музей на EVS Translations.