25.07.2019

Какво всъщност включва работата на преводния технолог в EVS Translations?

Какво всъщност включва работата на преводния технолог в EVS Translations?

„Технолог“ е много гъвкава длъжност! Дори и извън преводаческата индустрия тази длъжност повдига много въпроси. За да даде по-ясно определение на длъжността, EVS Translations също така използва длъжността „специалист по CAT инструменти за преводи“. Отделът обаче предлага далеч повече от единствено – действително много важна – техническа поддръжка за CAT инструментите, използвани от служителите. Неслучайно EVS Translations разполага с екипи от вътрешни преводни технолози във всеки от своите международни офиси, които взети заедно формират отдела по преводни технологии.

Профил на уменията – предишен опит с технологии и езици

Преводните технолози анализират текстове и ги конвертират във файлов формат, който е съвместим със съответния преводачески софтуер. Преводните памети, които се актуализират и поддържат от преводните технолози, съдържат изрази, които ще се използват съгласно желанията на клиента и корпоративните езикови насоки. Преводните технолози са отговорни за оформлението и форматирането на преведените текстове преди те да бъдат предоставени на клиента и също така работят върху проекти за превод в програми за предпечатна подготовка, като например Adobe InDesign, FrameMaker и QuarkXpress. Те провеждат вътрешни обучителни сесии, включващи и други отдели, за да обърнат внимание на техническите уловки или иновации и да консултират колегите си в отдел „Продажби“ относно отделни езикови проекти, като например озвучаване и многоезично субтитриране на промоционални или обучителни видео клипове или преводи на уеб сайтове. В процеса на работа преводните технолози се водят от влечението си по софтуерите и талант към езиците.

Невронен машинен превод, джистинг и пост-редакция – кариера в областта на дигиталната промяна

Разбира се, работата на един преводен технолог с времето също се определя от дигитализацията. Преводните памети, които споменахме по-горе, невинаги са съществували като форма на дигитална помощна памет, също както невинаги е съществувал машинният превод. EVS Translations се възползва от това развитие в последните години и, където е подходящо, въведе машинния превод в своята стратегия за превод – например за много големи и спешни проекти за превод.

Нашите преводни технолози гарантират, че „търсачките“ (машините за превод), които могат да бъдат общи, специфични за клиента или за специфични теми, са обучени с висококачествени човешки преводи, което ни дава възможност да предоставим най-високото възможно качество на превода. Те също така изготвят документите, които ще се превеждат, така че те да бъдат лесни за разбиране от машина. Това може да включва скъсяване на изречения, оптимизиране на сегментацията или стандартизиране на езика.

Също така съществуват две специални техники, които използваме за скъсяване на преводаческите процеси и оптимизиране на резултатите.

Джистинг (gisting)“ (от английската дума gist (същина), тоест най-важната информация или ключово становище) включва сканирането на хиляди страници вътрешни документи или дълги кореспонденции (например) предварително и проверяването за най-важните компоненти, които търси клиентът. Веднага щом бъдат открити съответните пасажи от текстовете, те могат да бъдат експортирани и надеждно преведени от специализиран преводач.

Последваща редакция чистият машинен превод включва проверка на преведените текстове за правилен правопис, пунктуация, граматика и значение от човек преводач. Преводните технолози и пост-редактори в EVS Translations работят съгласно стандарт ISO 18587 – „Последващо редактиране на машинен превод“.

И накрая, но не на последно място, нашите специалисти по машинен превод разработват креативни решения за превод, съобразени с нуждите на клиента, които улесняват комуникацията отвъд националните граници. Едно такова решение дава възможност на хора, намиращи се на различни континенти, да пишат на своя роден език, да натиснат бутона Translate with EVS Translations („Превод с EVS Translations“) и съответният служител да получи съобщението на своя роден език. Нашият отдел по преводни технологии работи в затворена система, която обработва данни сигурно.

Интересувате ли се от работа като преводен технолог или специалист по CAT инструменти в EVS Translations? На нашата страница „Кариери“ ще откриете актуализиран списък със свободните длъжности при нас. Очакваме с нетърпение да получим Вашата кандидатура чрез нашия онлайн портал за кандидатстване!

Имате предварителни въпроси относно конкретни свободни позиции или бихте желали да научите повече за това какво е да работиш в EVS Translations? Тогава ни изпратете един имейл!

Екипа по човешки ресурси на EVS Translations