05.03.2019

Какво всъщност включва работата на проектните мениджъри в EVS Translations?

Какво всъщност включва работата на проектните мениджъри в EVS Translations?
Какво всъщност включва работата на проектните мениджъри в EVS Translations?

Разбира се, EVS Translations се нуждае от първокласни преводачи и редактори. Около стотина работят вътрешно. Но защо й е необходим на преводаческа фирма с такъв поглед към бъдещето толкова голям екип – изчислихме, че са около 30 по целия свят – от проектни мениджъри?

Качеството и бързото време за обработка, които са от голямо значение за нашите клиенти, не произлизат единствено от действителните преводни дейности. Не и в професионална преводаческа фирма, която се занимава и с големи многоезикови проекти за престижни клиенти. Нищо не би могло да функционира без нашите проектни мениджъри. Те са тези, които координират графиците на нашите вътрешни преводачи и редактори, за да може нашата фирма да удовлетворява изискванията на клиентите по най-добрия възможен начин. Когато е необходимо те работят с преводачи на свободна практика, с които EVS Translations поддържа дългогодишни отношения – винаги с оглед на качеството и последователността.

Жизненият цикъл на един проект за превод – подпомаган от проектния мениджър

Нека започнем от самото начало. Щом нов клиент бъде привлечен, проектният мениджър работи в тясно сътрудничество с мениджъра „Продажби“, за да формулира поръчка и да прегледа договора. За вече съществуващи клиенти отново проектният мениджър се грижи за цялостната поръчка за превод, включително за изчисляването на цените. След това работата се разпределя между нашите вътрешни специалисти по предпечатна подготовка и специалистите, работещи с CAT инструменти в отдела по преводни технологии, за да може те да подготвят документите за превод, разпратени към вътрешните и външните преводачи и редактори в световен мащаб и по-късно изпратени обратно до софтуерните специалисти за форматиране съгласно изискванията на клиента. Проектният мениджър отговаря за проследяването на проекта като цяло, за спазването на крайните срокове и за бюджета. Съществуват и вътрешни екипи от експерти за всички задачи, свързани с превода, редакцията и форматирането.

Всеки извлича полза от успешното приключване на поръчка за превод

При текущите проекти проектният мениджър помага на клиента като първа точка за контакт. Ако проектният мениджър е преминал през някои перипетии с клиента и в крайна сметка въпреки това е предоставил висококачествен превод навреме, това изгражда доверие. Тези положителни и често дълготрайни отношения със съществуващи клиенти може също да бъдат използвани за увеличаване на обема на поръчките – инициативността на нашите проектни мениджъри е безгранична!

Изисквания и процес на кандидатстване за потенциални проектни мениджъри

Квалификация в търговския или езиковия сектор – или и в двата – е добра основа за един проектен мениджър в EVS Translations! Владеенето на немски и английски език е задължително. Притежанието на ИТ познания е желано качество за поддържане на клиентски платформи, оценка на документи за превод, които се съхраняват на тях и за генериране на статистики. Гъвкавост, чувство за отговорност, способност да мисли отвъд отделните проекти и накрая, но не на последно място, талант за работа с клиенти и колеги – всичките тези умения са важни за един проектен мениджър.

Интересувате ли се от работа в сферата на проектния мениджмънт в EVS Translations? На нашата страница „Кариери“ ще откриете актуализиран списък със свободните длъжности при нас. Очакваме с нетърпение да получим Вашата кандидатура чрез нашия онлайн портал за кандидатстване!

Имате ли предварителни въпроси или бихте желали да научите повече за това какво е да работиш в EVS Translations? Тогава ни изпратете имейл!

Екип Човешки ресурси на EVS Translations