03.06.2015

Разнообразие / Diversity – Дума на деня

Хартата на Обединените нации е създадена преди 70 години в опит да се поставят основите на прогреса за цялото човечество. Тази година ООН се опитва да формулира и приеме програма за развитие за периода след 2015-та година. В рамките на тази амбициозна цел преди няколко дни в Ню Йорк беше проведена конференция „Понятието прогрес сред разнообразието от световни култури“. Основните въпроси, поставени на конференцията, бяха в каква посока да се работи, за да се постигне прогрес и по-добро бъдеще в свят, разкъсван от културни конфликти и как разнообразието може да има положителни конотации и да бъде свързвано с обединяването, а не с разединението на човешката раса.

Нека да започнем със самата дума diversity. Tя произхожда от латинската дума diversitatem, с основно значение противоречие, несъгласие (дотук не звучи обещаващо), но думата има и второ значение – различие, развитие по различен начин. Думата е възприета във френския език през 12 век, като е била изписвана diversité и е означавала разнообразие, уникална черта.

Първото писмено свидетелство в английския език е в религиозните творби на един от най-четените английски отшелници, Ричард Рол през 1340 г., където думата е употребена в смисъл на разнообразие. През следващите години тя е основно част от юридическия речник и означава противоречие, нещо противоположно на правилното и допустимото, а следващото писмено свидетелство е в творбата на Джефри Чосър Man of Law’s Tale (Разказът на правника) 1386: „Има такава разлика (diversity) между неговите два закона.

С развитието на модерните демократични общества в края на 18 век думата diversity вече се схваща като добродетел за нацията. През 1790 г. е публикувана една от най-известните интелектуални атаки срещу Френската революция. Едмънд Бърк, сам представител на либералите, а възприеман като човек, създал философската основа на консерватизма, в трактата си Reflections on the revolution in France (Размисли върху революцията във Франция) смята, че идеята за социална свобода на човечеството е заплашена от конфликта между богати и бедни и от разнообразието от интереси на управляващите: И въпреки разнообразието от членове и интереси основната свобода има толкова гаранти, колкото и отделни становища и степени.

И ето ни – почти два века и половина по-късно, а глобалният колективен прогрес на човечеството е все още в сферата на утопията. И както осъзнава ООН, трябва да бъдат формулирани нови цели, които да отговарят на промените в света – най-вече по отношение на населението и брутния вътрешен продукт. Културното разнообразие трябва да бъде схващано като сбор от уникални характеристики (както подсказва буквалната френска етимология на думата от 12-ти век), които могат да съществуват паралелно. Няма по-добро доказателство за това от официалното мото на ООН: Обединени в разнообразието. Като прегръщаме разнообразието, чрез диалога и мирното уреждане на споровете, можем да постигнем устойчиво развитие и по-добро бъдеще – една благородна мечта.