10.05.2012

Редакция и корекция на преводи

редакция, корекция превод
Редакция и корекция на преводи

Редакцията и корекция на преводи са два различни етапа от процеса на проверка. Те са насочени към различни аспекти и използват различни техники.

Редакция представлява процесът на преглеждане на един текст с цел да се подобри плавността и качеството на написаното. С други думи това е процесът на проверка и подобряване начина на написване на даден документ, като се обръща внимание не толкова на формата, колкото на терминологията.

Редакторите проверяват за контекстуални грешки и непоследователност. Тяхна задача е да сверяват фактите, както и да се уверят, че е употребена правилната терминология.

Това обикновено се постига чрез проучване в специализирани речници и глосари с промишлена и корпоративна насоченост.

Процесът на редактиране включва и препоръчителни корекции.

В работата си редакторите могат да пренапишат цели параграфи и да променят стила на превода.

Все пак практиката е при терминологични и фактологически промени редакторите да не нанасят поправките сами, а да изпращат коментарите и препоръките си на преводача или преводачите на оригиналния документ, които трябва да преценят дали да приложат всички или част от промените.

Обикновено се предполага, че един вече редактиран документ има нужда и от корекция, тъй като редакцията и корекцията съвсем не са едно и също нещо.

Корекцията – това е финалният етап от процеса на проверка и може да започне едва след приключването на цялата редакторска работа.

Корекцията предполага проверка на преведения документ спрямо оригинала, с цел да се гарантира, че всичко е правилно.

Това е също така процес на преглеждане на текста за правописни, граматически, синтактични, пунктуационни, печатни и други неволни грешки.

Контекстът, терминологията и фактите не са от значение тук, тъй като работата е фокусирана върху правилността на текста.

Въпреки това коректорите могат да правят коментари и да предлагат поправки, касаещи и съдържанието. Или могат да имат въпроси, свързани със съдържанието. Коректорите не прилагат подобни промени, а връщат документа със своите препоръки и въпроси на редактора.

Основната разлика между корекцията и редакцията е в това, че редакцията е насочена главно към контекстуални и фактологически промени, като всички потенциални въпроси във връзка със стила и съдържанието се отбелязват и разрешават от редактора, докато корекцията се фокусира единствено върху граматическите, стиловите, пунктуационните и правописните грешки, като коректорите носят отговорността за безупречността на крайния продукт.

Комбинацията от професионалните услуги за редакция и корекция гарантират качеството на преводния продукт за крайните потребители.