06.06.2017

Правно и регулаторно съответствие (комплайънс) с Регламента за защита на личните данни на Европейския съюз

Правно и регулаторно съответствие (комплайънс) с Регламента за защита на личните данни на Европейския съюз
Правно и регулаторно съответствие (комплайънс) с Регламента за защита на личните данни на Европейския съюз – EVS Translations

Регламентът за защита на личните данни влезе в сила в Европейския съюз на 24 май 2016 г., предоставяйки период от две години на всички членове на Съюза да го съгласуват с националните си закони.

Новата наредба и вече съществуващата ePrivacy Directive (Директива за защита на данните в сектора на електронните комуникации) са двата основни стълба в законовата рамка за защита на данни в Европейския съюз.

И докато директивата E-Privacy дава право на всеки член свободно да тълкува нейните разпореди съгласно местните закони, то Регламентът има за цел да изгради една хармонизирана законова рамка за защита на данни в Европейския съюз.

Посредством Регламента Европейският парламент, Европейският съвет и Европейската комисия се фокусират върху унифицирането на законите за защита на данни в Европейския съюз като по този начин гарантират, че ще бъдат прилагани едни и същи правила за защита на данни и финансови наказания за нарушения, независимо от това къде се обработват данните и с каква технология.

Съгласуването на законите за защита на данни между всички членове на Съюза е чудесна новина за потребителите, но въздействието му върху глобалния бизнес може да бъде значително. За разлика от настоящата директива, новият Регламент ще бъде прилаган и за организации извън Европейския съюз, засягайки и всяка компания, която работи с данни на европейски граждани. Европейската комисия определя личните данни така: „всяка информация, свързана с дадено лице, независимо дали се отнася до неговия или нейния личен, професионален или социален живот. Това може да бъде всичко – име, снимка, имейл адрес, банкови детайли, публикации в социалните медии, медицинска информация или IP адрес“.

В нашата дигитална ера бизнесът използва активно всички средства на онлайн маркетинга, за да достигне до бъдещи партньори, инвеститори и клиенти и все пак скоро ще се окаже, че много от практиките на онлайн маркетинга не са в съответствие с Регламента за защита на личните данни, според който личните данни могат да бъдат събирани само при стриктни условия и със законосъобразни цели и трябва да бъдат защитавани безкомпромисно от злоупотреби.

Например, ако вашият бизнес събира имейл адреси и/или изпраща имейли на абонати от Европейския съюз, след май 2018 г. ще можете да събирате от всеки субект на данни само изрично потвърдена информация, която е определена като „свободно и информирано предоставена, конкретна и недвусмислена“.

Потвърждаващо действие, което дава съгласие, може да включва отбелязването на кутийка на уебсайт, „избор на технически настройки за информационни социални услуги“ или „друго изявление или действие“, което изразява ясно съгласие с процеса. „Мълчанието, предварително отбелязаните кутийки или пасивността“ вече са недостатъчни за потвърждаването на съгласие.

И още повече, Регламентът дава правото съгласието да бъде отказано във всеки момент, а в последствие всяка лична информация трябва да бъде изтрита и не може да бъде използвана повторно.

Регламентът, като съществена стъпка за улеснение на бизнеса в сферата на Пазара на дигиталния маркетинг, променя отговорността за нарушения, свързани с данни като поставя глоби от 4% от годишния доход на компанията или около 20 милиона.

За да гарантират правното и регулаторно съответствие (комплайънс), компаниите ще трябва да поставят защитата на личните данни в центъра на всеки бизнес процес. При мониторинг на съответствието на вътрешните процеси с Регламента бизнесът ще бъде подпомаган от специалисти по сигурността на данните. Новата позиция изисква задълбочено познаване на правното и регулаторно съответствие по отношение на законите за защита на данни.

В света на правното и регулаторно съответствие коректната формулировка трябва да бъде безкомпромисна, а EVS Translations е експерт в областта и може да преведе вашите документи – директиви, насоки, доклади или презентации за комплайънс и защита на данни – на всеки език.

EVS Translations предоставя преводи в сферата на правното и регулаторно съответствие на корпорации вече повече от 20 години и е предпочитан езиков доставчик за комплайънс преводи в Европа.