28.07.2020

В друга часова зона: как преведохме 600 000 японски знака за наш клиент от Южна Корея

Регулаторни преводи за клиенти от Южна Корея – EVS Translations
Регулаторни преводи за клиенти от Южна Корея – EVS Translations

Нашият офис в Обединеното кралство вече от няколко години работи с южнокорейска компания от фармацевтичния бранш. В момента времевата разлика между нашите офиси и тези на клиента е осем часа, но това никога не е било проблем – партньорските ни взаимоотношения са изключително добри, въпреки че работим в друга часова зона. Когато екипът в Обединеното кралство започва работния си ден, в Южна Корея вече е дошъл моментът, в който повечето англичани преминават към приключване на работата. При пристигането на имейл за нов проект от клиента акаунт мениджърът в EVS Translations го обработва с приоритет, тъй като е наясно, че това е единственият начин да получи навременен отговор. Понякога дори се учудваме, когато ни отговорят–хората в Южна Корея са пословични с това, че работят до късно. Но това има своите добри страни – разликата в часовите зони означава, че екипът от Южна Корея може да се прибере вкъщи, а междувременно нашите лингвистични и езикови екипи ще разполагат с цял ден, за да работят. Така по-малките проекти вече са готови и очакват клиента в началото на южнокорейския работен ден.

Работа с обемни регулаторни преводи

Най-скорошният проект за този клиент включваше превод на над 600 000 знака от японски на английски език – все регулаторен текст. Тези преводи се извършваха от нашите специализирани фармацевтични преводачи, които познават сложната терминология по тази тематика, могат умело да възпроизвеждат съдържанието и да се вместват в зададените ни срокове. Макар да се случва клиентите да нанасят промени по съдържанието, след като вече сме започнали да работим по него, при този проект това не беше така, а и сроковете бяха доста разумни. В нашия бранш това се случва доста рядко, тъй като винаги съществува натиск за бързото лансиране на продукта на пазара и това води до по-кратки срокове за изпълнение, а нанасянето на корекции в последния момент може допълнително да усложни процеса. Когато се налага да действаме с разлика от осем часа помежду си, най-голямо значение имат внимателното планиране и добрата комуникация.

Когато в EVS Translations получим обемен проект от даден клиент, проектът е под постоянно наблюдение за спазване на нашите стандарти за управление на качеството (съгласно нашите сертификати за ISO 17100 и 9100). Резултатът от това е, че производственият етап за един проект не е просто един процес, който завършва с приключването на превода. При особено обемисти и сложни преводи като този нашите проектни мениджъри трябва да се координират с лингвистичния екип, който проверява съдържанието в различните му производствени етапи, за да сме сигурни, че правилната терминология се използва навсякъде и че всичките стилистични изисквания са покрити. Понякога при новото съдържание, което получаваме от клиентите, може да има разминавания със стандартната терминология или стил. Затова е важно преводачите да разполагат с възможността да изпращат запитвания още на производствения етап, а при нужда от прилагане на одобрени промени от клиента лингвистичният екип трябва да ги нанася съгласувано в съдържанието. В резултат се актуализират и всички преводни памети и терминологични бази.

Все пак целта е не само да предадем съдържанието навреме, а и да гарантираме, че се управлява и обработва така, че да бъде възможно най-стойностно за нас и за клиента в дългосрочен аспект. Най-големите предизвикателства при обемните преводи се коренят в осигуряването на съгласуваност на текста. Затова с нарастването на обема от съдържание трябва да се внимава да не възникват разминавания между различните проекти и езици.

Проектът беше предаден успешно на клиента в Южна Корея и нашите екипи продължават да оказват съдействие на глобалната му бизнес мрежа от офиса в Обединеното кралство.

Ако вашата фармацевтична компания се нуждае от внимателно управление на проект в сферата на преводите, не се колебайте да се свържете с нашия екип! От нас ще получите консултация за работния процес и сроковете за изпълнение на проекта, както и за различните стратегии, които можем да използваме, за да обработваме големи обеми от преводи.

Обадете ни се на телефон +359-2-980 56 68 или използвайте нашия формуляр за контакт, за да се свържете с нас. Ние от EVS Translations ще се радваме да ви помогнем с вашия проект.