20.02.2015

Режим на строги ограничения / Austerity – Дума на деня

Когато анализираме езика, понякога една дума може да има както конкретно, така и по-широко концептуално значение. От началото на рецесията през 2009 г. един от най-показателните примери за това явление е днешната дума austerity. Тя идва от латинската дума austerus (суров), чрез френската austérité, а съществителното austerity навлиза в английския език в средата на 14 век.

И въпреки че обикновено думата е синоним на думи със значение на суровост, грубост, взискателност и строгост – думи, с които може да се опише човек или предмет, през 21 век стигаме до по-ясно дефиниране на думата тъкмо чрез икономическата политика. И макар че думата запазва значението си, когато се употребява в икономически смисъл със значение на режим на строги ограничения, тя става по-персонифицирана и подсказва средствата, използвани за постигането на целта да се харчи по-малко и по-мъдро. За съжаление точно тези средства, често включващи съкращение на общите разходи, съкращение на индивидуалните възнаграждения и загуба на работни места в държавната администрация, дефинират какво представлява austerity в действие.

Като приемем, че политиката на режим на строги ограничения означава съкращаване на публичните/правителствените разходи, които често са значителна част от всички разходи, това може да доведе до икономическо бреме, което пък създава други социални проблеми. Например много скоро след въвеждането на режим на строги ограничения, който води до намаляване на студентските помощи в Обединеното кралство през 2010 г., вълна от протести на гневни студенти залива студентските градчета. Известно е как политиката на строги ограничения в Гърция, въпреки че помогна да се запълни бюджетният дефицит, беше неразривно свързана с общ скок на безработицата с около 25%, както и със скок на младежката безработица с около 50%.

Появила се първо в началото на 15 век на кентския диалект на средновековния английски, думата се среща в средновековната изповедна творба Remorse (Prick) of Conscience (Угризения на съвестта): „великата строгост, която в този ден Христос ще разкрие пред взора“. В творбата на Джон Майер Antidote Popery (1625) думата придобива по-широко значение, когато Майер пише, че „Всевишният не се задоволява с вътрешно разкаяние и би се зарадвал, ако то се прояви и външно; такава е суровостта на Закона.“ И накрая, шест десетилетия след Майер, в The Triumph of Our Monarchy (Триумфът на монархията) Джон Нортли пръв използва модерния начин на изписване на днешната дума, като пише: „Подлагайки ги на подчинение заради суровостта си (austerity) и склонността си към жестокост.“

Очевидно е, че думата austerity се е превърнала в много гъвкава дума в английския език – тя може да има и положителен смисъл, когато описва характера на човека, но придобива негативно значение, когато се отнася за съвременно икономическо явление. Едно обаче е абсолютно сигурно – при изучаването на английски език и трупането на речников запас тази думи само създава проблеми.