26.03.2014

Ричард Мълкастър – застъпник на английския език и футбола

За пръв път попаднах на Ричард Мълкастър, когато правих проучвания за една писмена работа по история на английския език. Той пише през 1582 г. следното: „Нашият английски език има малък обхват – той не се разпростира отвъд нашия остров, а дори и тук не е навсякъде“. Има доста истина в думите му. В крайна сметка по онова време едва 5 млн. англичани говорят английски и всички те населяват британските острови.

Мълкастър е искал английският да се превърне в основен език и обяснява защо той трябва да бъде език на всички хора в Англия. В най-известния си труд „Elementaire“ заявява, че няма друг език, който „да е в състояние да изрази по-добре всички аргументи, с повече сила и енергия от една страна, а от друга – с по-голяма яснота, от английския език“. Той смята, че трябва да се въведе стандартен правопис и дава съвети как може да стане това.
По отношение разпространението на езика, Мълкастър се оказва прав. Макар и 300 години по-късно, английският език се превръща в най-значимия език в света.
Учебник (schoolbook), търкане (friction), мръщя се (frown), несъответствие (mismatch), това са все думи, въведени от него в английския език.

Той има и още едно основание да се прослави и това е приносът му за включването на спорта в учебната програма. Докато прави това, той въвежда в английския език думи, свързани със спорта като диск и атлетически (думата атлетичен, използвана днес, се използва за пръв път 4 години по-късно през 1585 г.). Освен това Мълкастър възприема футбола много повече като спорт, отколкото като „грубо множество“, ритащо топка.
Негови са идеите за футболните съдии, за различните роли на футболистите в играта и за необходимостта от треньор. „По този начин няма да има толкова много счупени крайници на терена и играта ще допринася за укрепването на здравето и силата на тялото“, смята Мълкастър.

Първото осъществяване на идеята за футбол в България е през 1894 г., когато швейцарският преподавател Жорж де Режибюс донася първата футболна топка в град Варна. Следва основаването на първия футболен клуб в страната през 1909 г. Официално футболът получава статут на организиран спорт през декември 1923 г., когато се създава Българската национална спортна федерация (БНСФ), в която основният застъпен спорт е футболът.