06.05.2019

Сделка с акции / Share Deal

Сделка с акции / Share Deal – Дума на деня – EVS Translations
Сделка с акции / Share Deal – Дума на деня – EVS Translations

В света на сливанията и придобиванията, особено когато става дума за придобиване на публично търгувана компания, по същество има два начина да бъде направено това. Сделката с активи, която не е толкова добре известна, включва закупуване на отделните активи на дадена компания, като земя, машини, патенти или други самостоятелни звена на компанията; от друга страна днешният термин, share deal (сделка с акции) включва онова, което хрумва на повечето хора, когато стане въпрос за бизнес придобивания – закупуване на дялове от акциите на друг бизнес. Въпреки че цялостната концепция е добре известна дори извън света на бизнеса, самият термин заслужава по-внимателно разглеждане.

Ако разчленим нашия сложен термин, той се състои от две думи – share и deal.

Share идва първоначално от протогерманската дума *skeraz през староанглийската scearu и макар буквално да означава „режа“, може да се разбира и като част или участък от един цялостен обект. Освен това обобщено значение, терминът за пръв път навлиза във финансовата терминология през 1602 г. в смисъл на конкретна част от имот или обект, собственост на определен брой хора, както може да се види от цитат от сатиричната комедия Poetaster на Бенджамин Джонсън от късната Елизабетинска епоха: „Повери ми седем дяла и половина.”

Втората дума, deal, идва от староанглийската dælan и означава „разделям и разпределям“ и в известен смисъл „раздавам“, и произлиза от протогерманската *dailjanan със същото значение. И отново, ако вземем под внимание значението на термина в света на бизнеса, където „сделка“ означава най-вече съгласие за разпределение на активи, собственост и т.н., първата употреба на нашия термин може да бъде проследена назад във времето до публикацията с продължение на канадския политик и автор Томас Чандлър Халибъртън The clockmaker (Часовникарят), излизала от 1837 до 1840 г., където той споменава: „Шест долара на парче за картините беше добра сделка за тази цена“.

Съчетаването на думите във финансов смисъл означава придобиване на компания чрез закупуване на нейните акции. С други думи, ако искате да закупите компания, просто купувате всичките й акции (или поне контролния пакет), след което ставате неин собственик.

Въпреки че не можем да кажем със сигурност кога фразата „сделка с акции“ е била изкована или използвана за първи път, при положение че първата корпорация, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (холандската Източноиндийска компания), която предлага акции на фондовата борса, го прави още през 1602 г., а други компании веднага последват примера й, не е изненадващо, че понятието определено се е наложило от известно време.

Поради използването му в медиите повечето хора със скромен бизнес интерес, дори и да не са твърде добре запознати с термина, разбират значението му; въпреки това, за разлика от холивудските описания на бляскави мега сделки за баснословни суми, трябва да се извършат доста проучвания и да се обмислят, преди да се вземе решение дали една сделка с акции е подходящ начин за придобиване на компания. Например сделката с акции обикновено включва придобиването на цялото дружество, вместо конкретни негови звена, които карат конкурентите да проявят интерес към закупуването, като по този начин потенциално се ограничава гъвкавостта и се увеличават ненужните разходи за покупка; освен това, ако закупената компания има прекомерни задължения или е нестабилна (например е на ръба да стане неплатежоспособна), компанията-купувач също ще наследи тези проблеми. И накрая, от изключителна важност е и въпросът с данъчните задължения, като сделката с акции евентуално може да понижи общата данъчна тежест с еднократната покупка в сравнение с множество покупки на по-малки активи.

Преценката дали сделката с акции е правилното бизнес решение изисква, естествено, дю дилиджънс анализ, но за щастие разбирането на термина просто изисква изчитането на тази публикация.