16.01.2018

Сертифициране / Certification

Сертифициране / Certification – Дума на деня – EVS Translations
Сертифициране / Certification – Дума на деня – EVS Translations

Ако не се чувствате добре и ви мъчи някаква болка, по-вероятно е да потърсите квалифициран лекар, а не някой, който твърди, че горе-долу разбира от медицина. Когато става въпрос за нещо, свързано с пари, човек обикновено иска да обсъди вариантите с лицензиран счетоводител или с данъчен съветник, а не с някое девойче, посещавало счетоводни курсове в гимназията. Също като репутацията, днешната дума certification (сертифициране, правоспособност) може да има значителен принос за гарантиране на качеството и удостоверяването на значителен опит.

По същество думата certification означава „акт на сертифициране на нещо“ и естествено произлиза от глагола certify, който означава „заявяване истината за нещо“. Думата се е появила в началото на 15 век и произлиза от средновековната латинска дума certificationem, като основата ѝ е от латинската certus (сигурен/установен) и facere (да направя). И наистина в това има смисъл – ако използваме аналогията с посещението при лекар, когато видим лекарската диплома и удостоверението за упражняване на лекарска практика да виси на стената, ние добиваме увереност, че лекарят е достатъчно квалифициран и опитен, за да му доверим лечението ни.

Първата известна употреба на думата идва от сборника с разкази и анекдоти Gesta Romanorum от около 1440 г., в който пише: „Сред онези, които яздеха, единият рицар разполагаше със certificacion“, като думата тук предполага доказателство за ранг. Около век по-късно, през 1532 г., в едно публикувано писмо от сър Томас Мор до Фрайър Барнс, думата вече означава нещо като атестация, която ни внушават сертификатите, които виждаме да висят върху стената на професионалист: „Сигурен и безспорен авторитет при удостоверяване (certification) на истината е традицията на бащите“. И накрая, за по-базисно и съвременно разбиране на понятието, нека вземем творбата от 1577 г. на швейцарския реформатор Хайнрих Булингер, който в 50 Godly Sermons заявява (в превод) следното: „Те наричат πληροϕόρημα онова, което ние наричаме certification, когато нещо чрез силата на убеждаването така се е врязало в умовете ни, че след това никога повече не се усъмняваме в него“. С други думи, ние се доверяваме на сертификатите до такава степен, че не чувстваме нужда да се свържем с университета или организацията, за да проверим тяхната валидност.

И макар че споменахме най-очевидните примери в личен план (лекари и счетоводители), съществуват много сертифицирани области, които са също толкова жизненоважни за бизнеса, като например правото, процедурите за качество и безопасност, а за международния бизнес от изключителна важност е преводът. Въпреки че разговорният превод може лесно да се усвои, сложният и специализиран превод в областта на бизнеса или на конкретна индустрия, изискван от международните компании, често отнема години за обучение. За бизнес, който не може да си позволи да губи време за ориентация сред различните квалификации на многобройните преводачи, е важно да избере преводаческа компания, която се гордее със специализираните сертификати на своите служители и процеси. А и съществува стандартът за качество DIN ISO 17100:2015, разработен специално за доставчиците на езикови преводачески услуги, за да предостави както на тях, така и на техните клиенти ясни критерии за постигане и оценяване на най-високо качество на езиковите преводачески услуги.