08.12.2016

Специализирани преводи с доказано качество

Сертифицирани специализирани преводи
Сертифицирани специализирани преводи. Успешно сертифициране по стандартите DIN ISO 17100:2015 и DIN ISO 9001:2015 за EVS Translations

Дадено! – Успешно сертифициране по стандартите DIN ISO 17100:2015 и DIN ISO 9001:2015 за EVS Translations. Преди около четири седмици одиторите на сертифициращите органи LinquaCert и TÜV Süd бяха в нашите офиси, за да инспектират основно нашите процеси по превод и управление на качеството. Резултатът: Стандартът DIN ISO 17100:2015, който е специално насочен към преводаческите услуги, сертифицира нашите услуги и процеси в областите специализирани преводи с осигурено качество, редакция, локализация, Desktop Publishing и управление на терминология. Той заменя предишния стандарт DIN EN 15038:2006 и вече е валиден за целия свят, а не както досега – само за Европа. Кое е новото: професионалните умения на служителите имат още по-голямо значение. При преводачите от особено значение вече е и компетентността в специализираната област. В същото време вече са ясно регламентирани необходимата квалификация и изискванията за проектните мениджъри.

Стандартът DIN ISO 9001:2015 инспектира процесите на компанията относно управлението на качеството им, независимо от техния мащаб. Това служи за подобряване на вътрешната комуникация и за по-добро управление на процесите. Става въпрос за промяна, която е ориентирана към процесите и която изважда управлението на риска на преден план. За потенциалните рискове има готови съответни бързи решения, които могат да се приложат веднага при възникнали спешни проблеми и по този начин IT сигурността и защитата на данните е осигурена по всяко време. Отговорникът по управление на качеството следи всичко, гарантира, че всички процеси ще бъдат спазени в рамките на отдела и фирмата и при необходимост въвежда мерки за оптимизиране.

EVS Translations умишлено реши да сертифицира всички тези услуги и процеси. Независимите сертифициращи органи потвърдиха: EVS Translations Ви доставя качествени специализирани преводи и решения за Desktop Publishing.

С удоволствие ще Ви изпратим допълнителна информация за нашето портфолио с услуги и начина на работа на EVS Translations. Просто ни потърсете на +359 (0) 2 980 56 68!

Прочетете също така нашия нов бюлетин и открийте в какво точно се състои добрият превод в областта на медицината и фармацията! Можете да го -> изтеглите оттук.