27.05.2014

Щастливи коли, произведени от щастливите и здрави служители

щастливите и здрави служители
Като осъзнават, че щастливите и здрави служители са продуктивни, немските фирми се опитват да подобрят здравето и безопасността им

От гледна точка на служителя идеалната фирма е звено, което освен за собствения си успех и доходи мисли и за личностното развитие и успех на служителя. Според наскоро проведено проучване на „Universum Global“ фирмите в Германия, особено производителите на автомобили в Германия, се нареждат на челните позиции в списъка на доволните служители. Всички фирми в топ 3 всъщност са фирми от автомобилната промишленост. Може да ви се струва леко изненадващо, че един единствен клон от индустрията е толкова силно застъпен в класацията, но един бърз поглед върху структурата на автомобилната индустрия в Германия лесно ще ви разкрие причините, поради които автомобилният сектор е зона на най-доволните служители.

Това, което е характерно за автомобилните компании в Германия, е, че за разлика от повечето други световни производители, които възприемат организирания труд като диаметрално противоположен на продуктивността, те са успели да развият синергична връзка със своите служители. Съвременни изследвания върху продуктивността в сферата на производствената дейност подсказват, че един щастлив и здрав екип от служители директно води до по-добро представяне и по-голяма доходност по цялата производствена верига. Обратно на това, от гледна точка на служителя, логично е един служител да иска да работи за фирма, която се грижи за работната си ръка. Това, което различава немския модел, е способността му да слее тези интереси чрез стриктни разпоредби за здраве и безопасност на работното място, щедри бонуси и представителство на работната сила на най-високо ниво.

Като осъзнават, че щастливите и здрави служители са продуктивни, немските фирми се опитват да подобрят здравето и безопасността им, като обръщат внимание както на общи, така и на специфични за дадена индустрия рискове например падания, излагане на химикали, продължителен стрес и наранявания и др. За да предоставят на работниците възможност да участват и допринасят повече в управлението на операциите в дадено предприятие, в Германия компаниите използват услугите на сдружения на служители и представители на служители, с което се постига не само по-голямо усещане за ангажираност, активно лобиране за бонуси и за повишение на заплатите, но също така се обръща внимание на потенциални проблеми на безопасността, преди те да са се превърнали в опасност на работното място.

Независимо че гореспоменатият модел е резултат от дългогодишна традиция на диалог между работодатели и служители, който възниква през 20-и век в резултат на продължителния успех на немската автомобилна индустрия , със сигурност не е ограничен само до нуждите на пазара в Германия. Всъщност моделът или поне ключови компоненти от него могат лесно да бъдат прехвърлени в контекста на други пазари и да допринесат за производствената дейност по целия свят.

EVS Translations предоставя езикови и преводачески услуги за бизнес партньори по целия свят със специален фокус върху автомобилния сектор. Като фирма, основана в Германия и придобила опит като дългогодишен доставчик на преводи за автомобилната индустрия, ние разбираме колко е важна ефективната комуникация от страна на работодателя, ясните инструкции за здраве и безопасност на работното място и преките насоки за правно и регулаторно съответствие.
Благодарение на нашия голям екип и разнообразие от преводачески услуги с над 50 езика, EVS Translations предлага също така многоезикови устни преводи за обсъждания на сдружения на работници и срещи между ръководните кадри и останалите служители.

Ако имате нужда от преводи за автомобилната индустрия или необходимост от преводи на документи за собственост, автокаско, застраховки, авточасти, инструкции за безопасност, автомобилни наръчници, договори за лизинг, договори за покупко-продажба, сервизно обслужване, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в автомобилната индустрия, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.