27.09.2018

ДАННИ = СИЛА, включително – и най-вече – в преводаческата индустрия

ДАННИ = СИЛА, включително – и най-вече – в преводаческата индустрия
ДАННИ = СИЛА, включително – и най-вече – в преводаческата индустрия – EVS Translations

Дружествата, които редовно имат нужда от преводи, често са изправени пред проблема кого да наемат и какви решения ще отговарят най-добре на техните нужди: преводач на свободна практика, преводаческа агенция или преводаческа фирма с вътрешни преводачи?

Дружествата във финансовите и правните сектори, които непрекъснато обработват лични и понякога и специални категории данни за своите клиенти, както и много поверителна информация, желаят – и трябва – да гарантират, че тази информация ще бъде защитена. В същото време трябва да знаят, че данните ще бъдат съхранявани и обработвани безопасно, включително и по време на процеса по превод.

Невъобразими количества данни се създават всеки ден и се вписват небрежно в приложенията за превод, или пък се поверяват на най-различни преводачи без шифроване. Много малко хора знаят кой обработва и анализира тези данни, както и къде, за колко време и с каква цел.

Задачата на един преводач, работещ на свободна практика или чрез агенция, е да предава текстове от един език на друг, като се фокусира главно върху лингвистичния аспект на работата. Преводачът невинаги осъзнава важността на необходимите изисквания относно поверителността и сигурността на данните, като например принципите на GDPR или Закона за защита на данните (ЗЗД). Преводачите рядко разполагат със средствата да защитават собствеността върху данните и сигурността на данните, като например механизми за ефективен контрол на достъпа, местоположенията, в които метаданните се съхраняват и управлението на ключове. Към тях спадат например и шифроването на трафика по имейл и SSL шифроването.

Освен това принципът на четирите очи не може да бъде изпълнен само с един преводач. Това означава, че завършеният превод трябва да бъде проверен от поне още един квалифициран носител на целевия език. При широкомащабни или многоезикови преводни проекти един-единствен преводач не може успешно да се справи с цялостната координация поради липсата на езикови умения и капацитет.

Освен това съществуват и проблемите с отговорността и възможните последици от „неправилен“ превод, които някои преводачи не могат да осъзнаят поради липса на знания в юридическата сфера. Преводачите на свободна практика често нямат достатъчна застраховка „гражданска отговорност“.

Много по-важно е обаче това, че те може да не осъзнават юридически важния въпрос дали изготвянето на превод е услуга, работен договор или дори продукт, към който ще трябва да се прилага законодателство за отговорност към продукт, заедно с всичките свързани с отговорността последствия.

Сигурността на данните и преводните услуги от най-високо качество са изключително важни за корпоративната култура на EVS Translations вече повече от 25 години. Отношението, че данните представляват основна корпоративна стойност, както се очаква, така и се практикува от Едуард Вик, основател и управителен директор на фирмата.

Екип от 80 вътрешни преводачи и редактори работи заедно с над 70 проектни мениджъри и бек-офис служители, за да се гарантира, че клиентските данни остават на едно местоположение и оттам се предават на около 27 езика. Свързаният център за данни се намира в Германия и е сертифициран съгласно ISO 27001. Освен това специализираният ИТ отдел наблюдава и записва всички дейности с достъп, свързани с местоположението на съхранението и съответстващите методи за шифроване по всяко време. Всички технически и организационни съоръжения и процеси са съсредоточени върху поверителността, целостта и наличността на данните, както и върху устойчивостта на системите.

Собственият вътрешен правен отдел на фирмата подлага въпросите относно отговорността и оценката на риска на щателна правна проверка. Отделът проучва всички възможности за удовлетворителна застраховка и презастраховка, налични за всяка част от дадена преводаческа фирма.

Механизмите за наблюдение, като например принципът на четирите очи, предоставянето на обучение на служителите относно Европейския регламент относно защитата на данните (GDPR) и поддържането на споразумения за конфиденциалност с нашите служители, клиенти и доставчици, са най-големите приоритети и успешно промотират информираността относно сигурността и защитата на данните. Всеки служител на EVS Translations знае колко важно е внимателно да се борави с данни и какви мерки трябва да се предприемат в различни случаи.

Опит на специалисти, професионално организиран проектен мениджмънт и бек-офис структури, както и лицата с правни и технически знания и умения в EVS Translations гарантират съвременно извършване на преводачески услуги.