16.03.2017

Сигурност на данните в EVS Translations

Пътят от собствено сървърно помещение до сертифициран център за данни с висока производителност

Темата относно сигурността на данните редовно се върти в медиите и в никакъв случай не е надценена: увеличаващите се хакерни измами провокират несигурност – както сред населението, така и в сферата на бизнеса!

Поради нарастващите изисквания за сигурност на нашите клиенти в страната и чужбина и заради сертифицирането по стандарт DIN ISO 17100 за преводачески услуги EVS Translations реши да си спести едно трудоемко преустройство на собствените сървърни помещения и да предприеме преместване на данните във външен център за данни. Ние избрахме фирмата DARZ GmbH в Дармщат, която гарантира високата степен на защита за съхранение на данни от средата на 2016 г. Разговаряхме с Ян Крюгер*, ръководител на отдел „Маркетинг“ в DARZ GmbH. Той ни разказа как центърът за данни подпомага както нас като фирма за преводи, така и нашите клиенти и техните данни, които се нуждаят от висока защита:

Сигурност на данните - Ян Крюгер, ръководител на отдел „Маркетинг“ в DARZ GmbH Сигурност на данните – Ян Крюгер, ръководител на отдел „Маркетинг“ в DARZ GmbH

Нашата работа е сигурно съхранение, обработка и прехвърляне на данни – както за клиентите на фирма EVS Translations, така и за самата нея като клиент. Всеки ден по целия свят се изпращат поръчки за превод, които съдържат високочувствителна информация. При едно такова количество с данни трябва да може да се проследи кой преводач или проектен мениджър има достъп до файловете от поръчката. Същевременно трябва да бъдат спазени Федералният закон за защита на данните, както и новият регламент на ЕС за защита на данните. Това се отнася най-вече за чуждестранните компании, които са научени да спазват строгите разпоредби на Германския закон за защита на данните. Ние сметнахме, че добро решение за нуждите на една преводаческа фирма е Infrastructure-as-a-Service-Paket като основа на една среда за лично споделяне. За целта DARZ предоставя набор от услуги − от виртуален софтуерно дефиниран център за данни с CPU, RAM, ресурси за съхранение с твърди дискове и защитна стена, през услуги за архивиране и мониторинг до управление на операционни системи. В рамките на шест месеца цялата ИТ инфраструктура заедно с Exchange Server, File Server, данни и Active Directory беше преместена.

По този начин вътрешният ИТ отдел на EVS Translations може да се отдаде предимно на работа за нуждите на своите клиенти и да се концентрира върху развитието на информационните технологии в рамките на компанията. Ние се грижим изцяло за чистото и сигурно съхранение на вашите данни с помощта на център за данни, които е сертифициран по стандарт ISO 27001.“

Разпоредбите за комплайънс и регламентът на ЕС относно пазарната злоупотреба с цел превенция на финансови престъпления не са достатъчни, ако не се гарантира и техническата сигурност на данните. В лицето на DARZ ние открихме партньор, с чиято помощ чувствителните данни на нашите клиенти в областите финанси, техника, право, фармация и медицина са надеждно защитени – и то отвъд границите на страната.

* Ян Крюгер е ръководител на отдел „Маркетинг“ в DARZ GmbH. Центърът за данни се намира в бившата сграда на трезора на Hessische Landesbank, която е купена през 2009 г. от управителя Сергей Мирочник. Днес това е един от центровете за данни с най-голяма грижа за околната среда в Европа, като той отговаря на най-високите мерки за сигурност на данните на своите клиенти.