19.10.2017

Управление на преводи за сливания и придобивания

Управление на преводи за сливания и придобивания
Управление на преводи за сливания и придобивания – EVS Translations

За много от нас 2017 е годината на Петела, но за Китай е по-скоро годината на компютрите и електрониката. Според най-новия доклад на KPMG, сливанията и придобиванията в Китай в този сектор съставляват 25 процента от общия брой сделки през първата половина на 2017 г. (прочетете за китайските придобивания в стратегически европейски сектори тук). Изходящите сливания и придобивания са ключова стратегия за икономическия растеж на Китай, а ние можем единствено да затаим дъх (от страх или възхищение?) пред изумителното темпо на амбициите на тази държава.

Сливанията и придобиванията между световните фирми могат да доведат до наличието на огромни количества информация за превод при протичането на процеса на финансов и правен анализ (due diligence) и при изготвянето на договори. За правните фирми не е лесно да открият преводаческа компания, която да може да се справи с изискванията в областта на придобиванията и сливанията. По-рано тази година EVS Translations стана партньор с международна правна фирма, за да осигури превод за предстоящо сливане между немски производител на оборудване и американско холдингово дружество. Не ставаше дума просто за „превод на документи“, а за предоставяне на подходяща инфраструктура и ресурси за осигуряване на ефективен мениджмънт относно представянето и проучването на документите, техния превод, редакция и подготовка и осигуряването на необходимото качеството.

В областта на сливанията и придобиванията е важно преводаческата компания да изпълни – и то перфектно – следните 3 процеса:

  • Реакция и доставка

Как ще може вашият доставчик на преводачески услуги да реагира и предостави услуга бързо, когато се наложи да се преведат и редактират договори и други спешни документи? Времето за реакция и доставка е по-бързо и по-надеждно, ако преводаческата компания има глобално свързан екип, който не е ограничен от местното работно време и вътрешен отдел от специалисти за улесняване на процедурата по комуникиране и за осигуряване на по-голяма гъвкавост. Екипите са вече на място, а процесите са стандартизирани за всички екипи и офиси, така че предоставянето на преводите да е винаги навреме.

  • Защита

Способността (или по-скоро неспособността) да бъдат предоставени най-добрите механизми за сигурност и поверителност по време на сливане има значителни последици за акционерите, работната сила и понякога дори и за баланса на силите в рамките на цяла индустрия или на отделни сегменти. Ефективната защита на данни е от изключителна важност. Няма спор, че ще бъдат подписани споразумения за конфиденциалност, но какви са проверимите процеси за управление на данни и кой отговаря за това?

  • Управление от край до край

Мащабът и обхватът на сливанията и придобиванията за една преводаческа компания означават, че това не са проекти за неустойчивите или за неподготвените. Особено важна е способността за изчерпателно управление на целия процес: от управлението на проекти (или на доставчици), преводи, проверка на качеството и проучването и подготовката на документи до управление на терминология и ИТ решения. Не е толкова важно дали един документ ще бъде върнат навреме на съответния език, колкото как големите обеми от информация се управляват при преминаване от един език на друг и между клиент и доставчик.

Ключова характеристика за правилния доставчик на преводачески услуги тогава са надеждните вътрешни екипи във всички ключови сектори на процеса по управление на проекти. Един многоброен, глобално свързан екип, който използва свои собствени вътрешни експерти за работа в среда със защитени данни осигурява доставка в рамките на зададените срокове и устойчивост на резултатите при големи обеми.

С наближаването на 2018 г. Китай ще започне стремително да напредва с дейностите по сливане и придобиване, като поддържа своите постоянни възгледи за Произведено в Китай 2025 г. (Made in China 2025). Дали държавата ще може успешно да се справи с проблемите, които ще възникнат при интеграцията, ще се разбере тепърва, но едно нещо е сигурно: що се отнася до издигането до водеща глобална икономика, Петелът е решен да застане начело в йерархията.

В продължение на повече от 25 години EVS Translations се разраства и развива свой вътрешен екип, специализиращ във всички важни за проектите сфери. Това осигурява по-добър контрол на качеството и разнообразие за амбициозни бизнеси, действащи в световен мащаб. В основата на нашата работа стои изкуството на превода и ние продължаваме да наемаме най-големите таланти в областта и да ги превръщаме в постоянни членове на нашия вътрешен екип. Независимо дали става въпрос за правни преводи от и на китайски език или многоезикови преводи от всички точки на корпоративния спектър, EVS Translations умело управлява ефективността при специализираните преводи.