18.09.2019

Смаркетинг / Smarketing

Смаркетинг / Smarketing – Дума на деня – EVS Translations
Смаркетинг / Smarketing – Дума на деня – EVS Translations

Тази дума все още не е навлязла в българския език, но имаме всички основания да смятаме, че в тази, или в друга форма, скоро ще навлезе. За мнозина в англоезичния свят думата изглежда позната, защото бързо се превръща в стандартен термин в интернационалния бизнес речник. В крайна сметка това е пример за начина, по който трябва да се ръководи съвременният бизнес, за да бъде успешен. За съжаление, макар самата дума да се употребява все по-често, смисълът й не винаги се разбира добре, както и онова, което думата води след себе си. Затова нека се вгледаме по-отблизо в този често погрешно тълкуван термин.

Въпреки, че изразът е буквално съчетание на думите sales (продажби) и marketing (маркетинг), той не означава непременно комбинация от продажби и маркетинг.

Ако се вгледаме в стария начин на рекламиране на стоки, ще видим, че маркетингът, който често включваше термини като blanket (всеобхватен маркетинг) и saturation (насищане) и продажбите, които често боравеха със смътни методи за предизвикване на потребителския интерес и с нежелани телефонни обаждания, бяха неефикасни и действаха поотделно; което, както при безразборното свързване на тръби, води до неоптимално функциониране. Онова, което промени пейзажа за всички нас е, разбира се, интернет и по-специално продажбите чрез социалните мрежи, и възможността на потенциалните клиенти да имат достъп до отзиви, рейтинги и информация за продуктите, като по този начин се отделят онези, които са заинтересувани, от онези, които са безразлични, или, ако използваме думите на американския експерт по маркетинг и автор на книги за бизнес Сет Годен: „Продаването на хора, които се интересуват от онова, което искате да им кажете, е по-ефективно отколкото спирането на непознати хора на улицата, които не се интересуват.“

И все пак, като признава, че продавачите са по-добри в продажбите, а специалистите по маркетинг са по-добри в маркетинга, целта на смаркетинга не е да комбинира двата сектора, а да им позволи да функционират заедно във взаимна полза. Например чрез отворена комуникация, изграждане на вътрешни връзки и свободен поток от данни, маркетинговите отдели могат да използват данните за продажбите, за да прецизират промотирането на стоки и услуги на подходящите евентуални клиенти и да развият по-добри методи за предизвикване на потребителски интерес, а отделите за продажби, използващи маркетингови данни, могат по-добре да се справят с проблемите на потенциалните клиенти, като по този начин превръщат повече клиенти в удовлетворени потребители. Заздравяването на тази връзка и – ако използваме отново аналогията с тръбите – създаването на безпроблемен, синергичен тръбопровод, позволява по-добър и по-подходящ подход за общуване с клиентите и може драстично да намали загубите, пропуснатите възможности и пропуснатите продажби.

Колкото до самия термин, както споменахме по-горе, той е съчетание на думите sales и marketing. Корените на думата sales могат да се проследят назад във времето до староанглийската sala, старонорвежката sala и протогерманската salo. Тя означава „продажба или замяна на стоки срещу определена цена“ и се появява за пръв път в превод от латински около 1050 г., включен в сборника от 1884 г. Anglo-Saxon and Old English Vocabularies (Англосаксонски и староанглийски речници) от Томас Райт и Р. П. Вюлкер, където пише следното: „Distractio, ceap. Uenditio, sala (Стока, търговия. Продажба, продаване).” Другата дума-предшественичка на нашия термин, marketing (маркетинг), навлиза в английския език през старофренската market, която пък произлиза от латинската mercatus и по-ранната mercari (търгувам, купувам) и, макар че е използвана през 1455 г. в смисъл на „продажба на пазар“, за първи път е употребена в смисъл на промоция на продукт от Аделберт Фило Милс в неговия труд от 1922 г. Materials of Construction: Their Manufacture and Properties (Строителни материали: производство и свойства): „Мленият пуцоланов цимент се рекламира отделно като специален цимент, известен като пуцоланов цимент.”

Ако потърсим първата употреба на нашия термин, всъщност има няколко възможности. Първата употреба в писмен вид е направена в началото на 2010-та от компанията HubSpot, развиваща т. н. „привличащ“ маркетинг (който има за цел да привлича потенциалните клиенти) и софтуер за продажби. Отвъд самата дума, може да се твърди, че първоначалната концепция за смаркетинг се дължи на специалистите по маркетинг Дан Тай и Майк Волп, които за пръв път лансират идеята през 2007; може обаче да се предположи, че независимо от обяснението или разбирането на термина, появата на търсачките (като Google) в началото на 2000-те години има толкова дълбок ефект върху количеството информация, достъпна за потенциалните клиенти, че отделите за маркетинг и продажби веднага започват да еволюират – така че можем да наречем това явление пра-смаркетинг.

Разбера се, всеки термин или концепция, които могат да пестят пари, да намаляват загубите и водят до по-добро преживяване на клиентите, винаги е от полза, така че, да се надяваме, че тази публикация успя да ви изясни по-добре смисъла на термина и ви подтикна да помислите как по-добре да го използвате във вашата организация.