30.06.2020

Как нашият екип помогна на голяма социална медия да открие нови възможности на чуждестранен пазар

Как нашият екип помогна на голяма социална медия да открие нови възможности на чуждестранен пазар
Как EVS Translations помогна на голяма социална медия да открие нови възможности на чуждестранен пазар

Когато една фирма иска да разшири дейността си на чуждестранен пазар, проследяването на настроенията и ангажираността в социалните медии може да се окаже сериозно предизвикателство поради факта, че често става въпрос за данни на друг език. Поведението на потребителите може да се различава драстично в зависимост от пазара, така че няма единен подход към маркетинга в социалните медии, който да пасва на всеки пазар. За да познавате местния пазар, трябва да разбирате езика, което ще ви донесе много повече аналитична информация. Това разбира се не се отнася само до брандовете при B2C и B2B – то важи и за самите социални медии.

Количествено и качествено проучване на социални медии с EVS Translations

EVS Translations наскоро си партнира с реномирана агенция за масови комуникации и популярна социална медия. Целта беше да се проучи по какъв начин се споменава социалната медия от най-големите инфлуенсъри в канал на конкурент на конкретен международен пазар. Нашият екип проследи и анализира близо 30 000 популярни видеоклипа и истории на съответния чужд език, след което предостави аналитична информация за основните мотиви и настроения относно промоции в различни канали на социалните медии и инфлуенсър маркетинга. Проучването включваше и следното:

– превод на цялото записано съдържание от съответния чужд език на английски с цел качествен анализ;

– изготвяне на доклад за качествен анализ, базиран на наблюдение на 100 инфлуенсърски акаунта на целевия пазар;

– ключови находки за влиянието на конкурента в зависимост от сектора, както и наличните възможности и тенденции на целевия пазар, които да се вземат предвид.

Тези глобални канали в социалните медии са изключително мащабни, поради което проследяването на дейността на инфлуенсърите за установяване на възможности в различни канали не е нито бързо, нито лесно. По желание на клиента периодът на проучването беше 30 последователни дни. Непосредствено след това последва изготвянето на доклади за количествен и качествен анализ на социалните медии. Последният етап от проучването отне още една седмица и се състоеше от подпомагане на клиента при изготвянето на презентация с всички находки.

Съдействие за агенции в сферата на маркетинга и масовите комуникации – работа с чужд език и преводи

За всеки рекламодател е от съществена важност да познава възможностите, предоставяни от маркетинга в социалните медии. Въз основа на това рекламодателят трябва да определи най-добрата стратегия, чрез която да се възползва от тези възможности. Честно казано, каналите в социалните медии могат да са много сложно нещо и навигирането в тях не е никак лесно. А когато всичко е на чужд език, предизвикателството е още по-голямо.

Ако сте маркетингова агенция или се занимавате с масови комуникации и вашият клиент има нужда от съдействие с маркетинг в социалните медии на чуждестранен пазар, потърсете нашия екип. Ще помогнем на вашата агенция да проведе количествено и качествено проучване на социалните медии с помощта на чуждоезични данни. Така ще сформираме добра основа за разбираема аналитична информация, която да предоставите на клиента. А клиентът след това може да я използва за разработване на бъдещи стратегии за социални медии.

Обадете ни се на телефон +359-2-980 56 68 или използвайте нашия формуляр за контакт, за да се свържете с нас. Ние от EVS Translations ще се радваме да ви помогнем с вашия проект.