02.07.2020

Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer

Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer – Дума на деня - EVS Translations
Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer – Дума на деня – EVS Translations

Социалните медии са област, в която малцина използват всичко, но всички използват само част: докато почти никой човек или бизнес не използва всички форми на социални медии, почти всички хора, фирми и организации използват някаква форма на социални медии. Независимо дали са под формата на промоции, новини, изследвания или дори оплаквания, социалните медии са се превърнали в най-бързия, най-основния и най-директния начин за взаимодействие между хората и компаниите. Благодарение на това понятия като маркетинг и обслужване на клиентите постоянно се преосмислят във връзка с приложението им в социалните медии; но има една област, в която „преосмислянето“ не се обсъжда достатъчно – правото. Два дни след Световния ден на социалните медии може би е най-подходящият момент да хвърлим малко светлина върху юристите в сферата на социалните медии.

Нека започнем с преглед на самия термин – кореновата дума за професия, lawyer, която е съчетание от средноанглийската дума law (произлизаща от староанглийската lagu) и наставката -ier, обозначаваща професия, просто означава „човек, който се занимава с право“ и се появява за пръв път в алегоричната поема от 1377 г. на Уилям Лангланд The vision of William concerning Piers Plowman (Уилиямовото видение на Пиърс Плауман): „Законодателите и юристите считат това за истина.“ На второ място идва изразът social media (социални медии), съчетание от думата social, която произлиза от латинската socialis и означава „свързани, с чувство за другарство и живеещи с други хора“ и формата за множествено число на думата medium (media), означаваща „средство, чрез което се изразява нещо“, като музика, текст, снимки и т.н. Терминът social media (в смисъл на компютърна мрежа, където хората могат да си взаимодействат и споделят съдържание), се появява за пръв път през 1994 г. в януарския брой на списание Online: „Какво привлича библиотекарите към Интернет? Най-голямата примамка за някои потребители на световната мрежа са интернет форумите, чатовете за по-големи групи от хора и други социални медии.”

Когато разглеждаме днешния термин първоначално в съзнанието ни може да изникне странният образ на правист, седнал зад бюро и преглеждащ стотици публикации във Facebook или Twitter, но ангажиментите на юриста в областта на социалните медии са много по-големи. По същия начин, по който маркетингът в социалните медии включва принципите на маркетинга, но насочени конкретно към социалните медии, правото в областта на социалните медии включва използване на конкретни правни области, но прилагани конкретно към социалните медии, като например проблеми с нарушаването на авторски права и търговските марки, онлайн поверителност и защита на личните данни, маркетингови насоки (например прикрита реклама и фалшива оценка), клевета и насоки за провеждане на промоции.

Всъщност един от конкретните начини, по които юристите в сферата на социалните медии ще бъдат включени в близко бъдеще е процъфтяващата в момента област на инфлуенсър маркетинга. И макар инфлуенсър маркетингът да предлага много предимства на компаниите, които го използват, такива пресни примери като американската верига универсални магазини Lord & Taylor – филиал на канадската компания Hudson Bay по време на инцидента – плати на 50 инфлуенсъри в социалните медии да публикуват постове в Инстаграм за рокля, без да разкриват, че те са спонсорирани и това стана причина Федералната комисия по търговия на САЩ да реши да преразгледа указанията за одобрение на реклама. Преразглеждането може да доведе до по-строга регулация, както и до по-строги санкции, а като се има предвид, че се очаква пазарът на инфлуенсър маркетинга да нарасне до над 13 милиарда евро до 2022 г., това означава, че компаниите, които са силно ангажирани в социалните медии, ще се нуждаят от повече правен надзор и консултации.

Казано иначе, докато съществува право, ще се нуждаем от услугите на юристи и колкото по-голяма е степента, в която социалните медии се развиват и регулацията им става по-приемлива, толкова повече ще имаме потребност от юристи в областта на социалните медии.