31.05.2017

Сондажна платформа / Rig

Сондажна платформа / Rig
Сондажна платформа / Rig – Дума на деня – EVS Translations

Когато говорим за енергийна инфраструктура и добив на енергийни суровини, днешната дума е жизненоважна. В крайна сметка нито преработката, нито рафинирането, нито дори използването на някаква енергия може да се осъществи, без да се извлече суровината. Независимо дали става въпрос за големи офшорни петролни и газови сондажни платформи, подземни сондажни дейности за добив на въглища, или дори вятърни турбини, енергията може да дойде от много източници, но на практика всеки източник на енергия използва сондажна платформа.

Когато става въпрос за думата rig, мнозина си представят масивни офшорни петролни сондажни платформи; но самата дума в този случай означава просто „апарат, устройство или част от оборудване, проектирано и използвано за определена цел“.

Така че, макар и да мислим за гигантски платформи, можем да сметнем за съоръжения, произвеждащи енергия и по-малки и по-алтернативни енергийни структури, като турбини за вятърна енергия, водноелектрически генератори, слънчеви панели или дори водородни горивни клетки.

Произходът на нашата дума вероятно е от скандинавския език от края на 15 век – от датската или норвежка дума rigge, със значение на „оборудвам“, или от шведската дума rigga, със значение на „впрягам, обуздавам“ – и се отнася за корабни принадлежности като платна, мачти и т.н.

Внесена със същото значение в английския език в началото на 20-те години на 19 век, думата много скоро намира приложение и на сушата – през 1830 г. се отнася за превозни средства, теглени от коне, през 1840 г. за облекло, а през 1870 г. думата започва да се използва за оборудване за копаене/сондиране на кладенци. За първи път е спомената през 1875 г. в Special Rep. Petroleum Pennsylvania на Х. Е. Ригли: „План за сондажен кладенец и инструменти за сондиране на кладенец, които се използват в момента в района на Пенсилвания“.

В един свят, в който икономиките са зависими от надеждни енергийни ресурси, ние не само сме свидетели на наличието на повече платформи, но виждаме и платформи на места, които преди това са били смятани за неподходящи. По отношение на глобалната вятърна енергия, натрупаният инсталиран капацитет на платформите се е увеличил повече от два пъти през последните 5 години и четири пъти през последните 8 години, като достига повече от 486 000 мегавата. Благодарение на последните постижения, шистовият газ в САЩ, който преди време се смяташе за икономически неизползваем, е нараснал от 8% от брутния добив на природен газ в САЩ през 2007 г. до 47% през 2015 г., като производствените съоръжения вече са 300 000.

И накрая, идеите, които някога са се смятали за необичайни, като плаващи офшорни слънчеви платформи и ветрогенератори, се преосмислят и се реализират благодарение на иновативния дизайн на платформите и на модерните технологии.