09.06.2015
specialist prevodni tehnologii

Част II: Как може да ми помогне специалист по преводни технологии?

Тази поредица от четири части разглежда информационните технологии в преводаческата индустрия или по-конкретно това, което познаваме като преводни технологии. Част I отправя поглед към това с какво точно се занимават специалистите по преводни технологии.

А сега нека разгледаме по-подробно работата на специалист по преводни технологии. Какви решения освен превода може да ви предложи?

Работа по форматирането

Проблем: Клиентът изпраща версия на текста за превод в PDF формат, защото средата на източника на изходния текст е създадена в специализиран инструмент за дизайн (напр. Adobe FrameMaker), с който, според клиента, доставчикът на преводни услуги не би могъл да работи. Но файловете в PDF формат могат да бъдат безполезни да преводачите, тъй като не са съвместими със софтуера за преводи (вж. „Преводна памет“ по-долу).

Решението: Специалистите по преводни технологии предоставят две възможности за подготовка на файловете: 1) конвертиране на PDF файла в документ на Word, който е съвместим със софтуера за преводи или 2) изваждане на текста от първоначалната среда на източника и импортиране в софтуера за преводи, като по този начин се премахва нуждата от създаване на PDF/Word документ. Предложение 1) и особено 2) спестява на клиента много време и усилия.

Предпечатна подготовка

Проблем: Клиентът има ръководство за потребителя, което той/тя би искал да се преведе. Най-добре би било работата по превода и дизайна да бъде извършена от един доставчик.

Решението: С възможностите на предпечатната подготовка клиентът може да получи готов за печат документ (напр. брошура или ръководство за потребителя). Допълнително предимство е, че в EVS Translations крайната версия може да бъде проверена за лингвистична точност по отношение на пренасянето на нов ред (нарушаване на логически изречения и други проблеми, свързани с оформлението, които възникват, когато е извършен превод на текст). Специалист по предпечатна подготовка без необходимите лингвистични знания не може да гарантира за крайното качество. Вижте част III за преводи, които изискват подготовка в InDesign.

Преводна памет

Проблем: Клиентът има годишни отчети, които са преведени от два различни доставчика на преводни услуги без софтуер за преводна памет. Това означава, че определени термини в изходния език са преведени различно във всеки отчет и дори в рамките на един отчет. Още повече, тъй като специфичната за клиента терминология не е преведена последователно, посланието на бранда се е загубило.

Решението: Използването на софтуер за превод повишава ефективността, последователността, скоростта и качеството. Когато еднакви или сходни думи и изречения се появят в даден текст, преводачът може да види желания превод и да го използва в документа. Специалистите по преводни технологии са от съществено значение за изпълнението на работата по импортиране и експортиране на файлове между програми и отговарят на всякакви възникнали технически въпроси. Те също така управляват преводната памет, като я актуализират с нови термини и изрази според изискванията на клиента.

Подготовка на субтитри и дублаж

Проблем: Клиентът иска да създаде версия на немски на свой видеозапис, рекламиращ нови продукти и услуги – няма написан текст, но можете ли да добавите субтитри на немски? Възможен ли е дублаж?

Решението: Специалистите по преводни технологии създават файл с кодирано време и го подготвят за преводачите. Работата по дублажа може да бъде извършена, като се използва този файл с кодирано време и на клиентите се изпратят пробни записи с гласове на актьори. Ако проектът се състои само в подготовката на субтитри, специалистите по преводни технологии ще използват готовия превод и ще го настроят по съответния начин – някои субтитри на чужд език могат да изискват повече време, за да бъдат показани (напр. на китайски), а други субтитри могат да изискват редакция с цел да отговорят на изискванията на видеозаписа. След това субтитрите се вграждат във видеозаписа.

Превод на уеб сайтове

Проблем: Трябва ни версия на френски език на нашия уеб сайт.

Решението: Защо искате уеб сайтът ви да бъде преведен? Всички уеб сайтове са различни и единствени по рода си, затова нашите експертни щатни екипи от специалисти по преводни технологии ще разгледат всеки отделен проект и ще обмислят най-добрия план за действие. При html- или xml-базирани сайтове файловете могат да бъдат отворени направо в софтуера за превод, за да се извърши работата по превода; други уеб сайтове могат да изискват работата да се извърши в система за управление на съдържанието.

Към конкретна целева аудитория ли искате да се насочите? Конкретни продукти ли искате да продадете? За специфична терминология ли искате да се оптимизира сайтът? Съществуват ли специфични термини за продуктите и услугите, които продавате на новия пазар, на който оперирате? Тези и още много други въпроси трябва да бъдат зададени още преди преводът да е започнал.

EVS Translations разполага с екипи от щатни специалисти по преводни технологии във всеки от своите международни офиси. Това означава, че клиентите имат възможността да получат завършен продукт, а не просто преведен текст. Това също така означава, че задача, която би могла да се превърне в сложен проект, включващ голям екип (проектен мениджър, преводачи, редактори, специалисти по преводни технологии), се превръща в унифициран процес, ръководен вътре във фирмата от екип, който поддържа пряка комуникация.